Odluke o nagradama - Purgatorije 2022.

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 31. kolovoza 2022. - 10:50
Autor: 

 Žiri Šesnaestog festivala Mediteranskog teatra Purgatorije 2022. u Tivtu, u sastavu Stela Mišković - dramaturginja, predsjednica žirija, Lina Njirić -  producentica, Aleksandar Vujović -  redatelj, nakon 6 odgledanih predstava u zvaničnoj  selekciji 29. 8.2022. godine, u Tivtu, donio je Odluku o dodjeli nagrada:

  1. NAGRADA ZA NAJBOLJU PREDSTAVU na šesnaestom Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije 2022. godine, jednoglasno dodjeljuje se predstavi ČUDO U ŠARGANU u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Srbija

 Obrazloženje:

 Svevremenski tekst Ljubomira Simovića prezentovan karakterističnom scenskom estetikom Jagoša Markovića, predstavlja jednu značenjski i vizuelno zaokruženu cjelinu. Vještim rediteljskim rješenjima, izraženom likovnošću u izrazu, reditelj učitava u predstavu i najsuptilnije slojeve ovog komada, a sjajna glumačka interpretacija i ostali scenski apsekti doprinose sveukupnom utisku. Šopenhauer govoreći o čovjeku kaže: „Želja je patnja, dok se ne ispuni, a ispunjenje, odnosno sreću prati nova patnja“, upravo u tom smislu, ova predstava poseže u srž čovjekove prirode.

  1. NAGRADA ZA NAJBOLJE GLUMAČKO OSTVARENJE na Šesnaestom Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije 2022. godine, jednoglasno se dodjeljuje se glumcu:

 SANJI MARKOVIĆ

za ulogu Cmilje u pozorišnoj predstavi „Čudo u Šarganu“ u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda,Srbija

Obrazloženje:

  Izuzetno precizna igra Sanje Marković, čije scensko prisustvo istovremeno zrači zavodljivo i nevino, senzualno i eterično, ranjivo i čvrsto i koja sa prividnom lakoćom utjelovljuje psihološke nijanse lika koji tumači, svime, a naročito ekspresivnim izrazima lica, pojačava utisak predstave i energetski snažno obuhvata gledaoce. 

 1.NAGRADA ZA GLUMAČKU BRAVURU na Šesnaestom Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije 2022. godine, dodjeljuje se jednoglasno glumici:

SLOBODANU MARUNOVIĆU

za ulogu Gospodina Đurića u pozorišnoj predstavi „Pokojnik“ u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, Crna Gora

 Obrazloženje: Slobodan Marunović žanrovski precizno i vješto oblikuje Gospodina Đurića, kao samouvjerenog, beskrupuloznog predstavnika savremenog svijeta, u kome novac i uspjeh predstavljaju najviše vrijednosti, te podvlači simboličku univerzalnost radnje, uspostavlja snažnu razmjenu sa publikom i na taj način upotpunjuje sliku kojom se želi predstaviti društvo u predstavi „Pokojnik“.

3.SPECIJALNA NAGRADA za umjetničko dostignuće na Šesnaestom Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije 2022. godine jednoglasno se dodjeljuje:

 Pozorišnoj predstavi MAŠKARATE ISPOD KUPLJA

u produkciji Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika, Hrvatska

 Obrazloženje:

Vještim vladanjem pozorišnom tehnikom reditelj Paolo Tišljarić dočarava nam lirsku dramsku igru o umiranju sluškinje Anice. Kroz pažljivo postavljene mizanscene, kvalitetan odabir muzičkih kompozicija koje su adekvatno postavljene u službu glumačke interpretacije, prisutne u najvećem dijelu trajanja predstave, te kao takve značajno doprinose skladu dinamike i ritma.

Kroz suptilno riješene tranzicije između pojedinačnih scena, te kvalitetno riješenu interakciju između fotografije, scenskog pokreta i scenografije, reditelj nam snažno i vjerodostojno dočarava atmosfere jedne tipične mediteranske drame iz Dubrovnika sa sredine XIX vijeka, gradeći tako homogenu cjelinu upečatljivog vizuelnog izraza.

 Na osnovu Odluke o ustanovljenju  pozorišne nagrade  „Ivana Tomičić“ v.d. direktorice Centra za kulturu Tivat Dijana Sindik donosi

 O D L U K U

O dodjeli nagrade za 2022.g. LARA DRAGOVIĆ, glumica, za izuzetan doprinos u razvoju pozorišnog izraza.

JU Centar za kulturu Tivat