Održan sastanak organizacije ICOM SEE u Kotoru

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 16. travnja 2015. - 9:09
Autor: 

Svake godine organizator sastanaka Odbora Regionalne alijanse ICOM-a za Jugoistočnu Europu- RA ICOM SEE je druga država. Ove godine to zadovoljstvo je pripalo Crnoj Gori, a domaćin je bio Pomorski muzej Crne Gore Kotor. Na sastanku je sudjelovalo preko 20 predstavnika iz Italije, Bugarske, Albanije, Slovenije, BIH, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na početku se nazočnima obratila Andreja Rihter, bivša ministrica kulture Republike Slovenije  a sadašnja direktorica Foruma slovenskih kultura, nakon koje je diskusiju je otvorila i vodila Mila Popović Živančević, predsjednica Regionalne alijanse ICOM SEE.

Domaćica ovogodišnjeg sastanka, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore mr. Mileva Pejaković Vujoševiću u svom izlaganju istakla je: „Djelujući u duhu Konvencije i ciljeva kojima ona teži, Ministarstvo kulture Crne Gore,  Uprava za zaštitu kulturnih dobara, kao i pojedinci (posebno treba istaći angažman  profesora dr. Milenka Pasinovića, žitelja Boke kotorske) aktivno su se uključili u popisivanje nematerijalnih kulturnih dobara od nacionalne važnosti. Do sada se popisalo 186 nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore, što je podatak od izuzetnog značaja.

Boka kotorska je prepoznatljiva kao područje u kome dominira najveći broj nematerijalnih kulturnih dobara unutar Crne Gore.  Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara 2013. godine donijeli su Rješenje i proglasili nematerijalnim kulturnim dobrima Bokeljsku mornaricu 809, Fašinadu, Bokeljsku noć i Dobrotsku  čipku.

U toku je nominacija još četiri nematerijalna kulturna dobra sa prostora Boke kotorske: legenda o postanku Kotora, legenda o Tre sorelle, legenda o nesrećnoj ljubavi Katice Kalfić iz Perasta i francuskog vojnika, kao i vještina izrade dobrotske torte. Ova kulturna dobra biće uskoro  i zvanično uvrštena u nematerijalnu kulturnu baštinu Crne Gore.

Kada je u pitanju međunarodna saradnja i pomoć vjerujem da će Regionalna alijansa ICOM-a za Jugoistočnu Evropu zajedničkim naporima učiniti da nematerijalna kulturna dobra budu ključni segment prepoznavanja i definisanja kulturnog identiteta. Zbog toga svi treba da se angažujemo na ovom zajedničkom poslu – na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, kao i na osiguravanju uzajamnog uvažavanja te baštine.

Važan segment nematerijalne kulturne baštine Boke kotorske je  Kolo Bokeljske mornarice. Prikazivanjem filma o tradicionalnom kolu  udruženja pomoraca koje postoji 12 vijekova, želimo da ukažemo na njegov  značaj i ulogu u valorizaciji nematerijalnih kulturnih dobara“.