Održane prezentacije o restauraciji drvenih prozora

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 05. svibnja 2015. - 8:46
Autor: 

Sinoć je u Galeriji solidarnosti - palača Pima u Kotoru održana prezentacija „Tradicionalne tehnike i materijali – restauracija drvenih prozora“. Prezentacija se organizirala u sklopu Radnog kampa restauracije drvenih prozora koji organizira EXPEDITIO u suradnji s Kulturnim nasljeđem bez granica – CHwB a u okviru projekta “Tradicionalni materijali i tehnike gradnje u Boki kotorskoj” koji je financiran od strane Headley Trust Fondacije iz Velike Britanije.

Na početku večeri, u ime NVO EXPEDITIO arhitektica  konzervatorica Aleksandra Kapetanović je govorila o Radnom kampu restauracije i tradicionalnim prozorima u Boki kotorskoj: „Expeditio u stvari implementira jedan projekat koji se bavi tradicionalnim tehnikama i materijalima, s obzirom da je jedna od oblasti kojom se inače bavimo je kulturna baština i očuvanje vrijednosti i autentičnosti kulturnih dobara, generalno očuvanje tradicionalnih tehnika, gradnje i tradicionalnih materijala i njihova primjena u restauraciji je veoma značajna. Mislim da smo svi svjesni koliko, u posljednjih nekoliko decenija, neki od tih tradicionalnih zanata se polako gube i upotreba tradicionalnih materijala se isto ne primjenjuje adekvatno, tako da je cilj ovog projekta bio da ukažemo na značaj primjene tih tradicionalnih materijala“.

Lejla Hadžić, ispred Kulturnog nasljeđa bez granica – CHwB je govorila o edukaciji i važnosti tradicionalnih tehnika i materijala: „Rok trajanja, održavanje, popravke, toplotna efikasnost, cijenu, probleme u slučaju požara – ja bih se odlučila za drveni prozor. Ali, to je definitivno naporno“.

Ilija Lalošević, profesor na Arhitektonskom fakultetu Univeriziteta Crne Gore održao je predavanje o primjerima restrauracije drvenih prozora u Crnoj Gori, te smo imali priliku vidjeti i fotografije tih prozora, primjerice na cetinjskoj bolnici Danilo I., Muzičkoj školi, stare prozore u Boki kotorskoj itd. Lalošević je istakao da u Kotoru više nema starih stolara koji su izučili zanat, te da upravo to što je ostalo jako malo onih koji se bave ovim zanatom utječe na odluku ljudi da se priklone modernijoj varijanti prozora. „U Kotoru je vrlo malo prozora ostalo, poslije zemljotresa su masovno poskidani i zamijenjeni novim koji su, poslije deset, dvadeset godina istrulili“, naglasio je Lalošević.

U fokusu ovog dvogodišnjeg projekta će biti uporaba krečnog maltera i restauracija tradicionalnih drvenih prozora. Radni kamp restauracije drvenih prozora će se odvijati u periodu 4. do 6. svibnja na Slavijanskoj čitaonici u Dobroti (zgrada Mjesne zajednice Dobrota).