Predstavljen Leksikon slikara pripadnika manjinskih naroda Crne Gore u Tivtu

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 16. lipnja 2021. - 9:48
Autor: 

Promocija  pod nazivom “Saga svjetlosti” održana je sinoć u Muzeju i galeriji Tivat. Leksikon prezentira opus 54 umjetnika manjinskih naroda koji stvaraju ili su stvarali u Crnoj Gori. Izdavanjem Leksikona stavlja se više svijetla na ulogu i doprinos slikara manjinskih naroda ukupnom crnogorskom likovnom i umjetničkom stvaralaštvu i kroz ovakvu formu naglašava bogatstvo i raznovrsnost umjetničkog izraza, koji se stapaju u jedinstven kulturni potencijal Crne Gore. Izdavač Leksikona je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Nazočne je pozdravila direktorica Muzeja i galerije Tivat Jelena Bošković: „Centar više od 10 godina, kroz različite forme, ustrajava na afirmaciji i podsticanju kulture vrijednosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, multikulturalnosti, toleranciji i koegzistenciji različitosti“.

Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore  Salko Luboder kazao je da se Centar prihvatio ovog projekta sa željom da doprinese daljoj afirmaciji likovne umjetnosti i unaprjeđenju crnogorske kulturne scene. „Leksikonom je predstavljen dio savremene crnogorske umjetnosti, koju su stvorili pripadnici manjinskih naroda u Crnoj Gori, doprinoseći bogatstvu različitosti u umjetnosti na našim prostorima. Publikacija je nastala kao rezultat težnji da dobijemo sistematizovan, sadržajan i relevantan likovni atlas. Vjerujem da smo uspjeli u tome i dosadašnji osvrti na ovu publikaciju ovakvu ocjenu i potvrđuju", kazao je Luboder. 

Posjetiteljima se obratila i mr. Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka suvremene umjetnosti: „Ako pođemo od premise da je kulturni identitet ne samo sabiranje, već i specifična sinteza svih autohtonih kulturnih identiteta koji u njoj koegzistiraju, onda za Leksikon Saga svjetlosti možemo reći da predstavlja jedan od mogućih presjeka naše likovne scene, jedan dio sveobuhvatne identitetske slike, jedan njen isječak koji se metodološki i tematski oslanja na prikaz po nacionalnoj manjinskoj odrednici, a čiji je cilj jača integracija ovog njenog segmenta u stabilnu identitetsku sliku. Prikazano stvaralaštvo može samo poslužiti za primjer“.

Na samom kraju, nazočnima se obratila likovna umjetnica Tanja Matković, koja se osvrnula na suradnju s Centrom. „Saradnju sa Centrom započela sam prije desetak godina, zahvaljujući Zvonimiru Dekoviću. O Centru imam samo riječi hvale, pravi profesionalci. Počastvovana sam što sam dio ovog projekta. Ovim Leksikonom stvorena je poveznica između umjetnika iz različitih krajeva Crne Gore. U Leksikonu su slike iz mojih izložbi „Traganje u beskraj“ i „Čekanje“, koja je nastala u saradnji sa fotogafom Antonom Gulom Markovićem“, kazala je Tanja Matković.