Promocija knjige ‘’Izabrana pisma književnika’’

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 07. ožujka 2020. - 8:56
Autor: 

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u suradnji s Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” iz Beograda u Multimedijalnoj dvorani Kulturnog centra, u srijedu 11. 3., s početkom u 19 sati organiziraju promociju knjige Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” Beograd. O knjizi govori autorica dr. Tatjana Brzulović Stanisavljević.

Tatjana Brzulović Stanisavljević (1965.), dr. filoloških znanosti, zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu kao načelnik Sektora za nabavku i obradu bibliotečkog materijala. Aktivno je sudjelovala u više projekata, koji su realizirani u Univerzitetskoj biblioteci.

Područja njenog interesiranja jesu arhivska građa, rukopisi i pisma koje istražuje već nekoliko godina. Redovno objavljuje radove u domaćoj i stranoj znanstvenoj i stručnoj periodici, kao i na portalu za humanistiku „Kulturni heroj.“ Objavila je dvije knjige uz potporu Ministarstva kulture i informiranja Republike Srbije: Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ i Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”.

Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Bibliotekar (M53) od 2016. godine. Od 2019. godine član Komisije za licence i uzajamnu katalogizaciju pri VBS-u. Dobitnik je nagrade „Marija Ilić Agapova” za 2017. godinu koju dodjeljuje Biblioteka grada Beograda najboljem bibliotekaru.

Kada je riječ o prepisci književnika iz zbirke Joce Vujića, ona sadrži pisma koja najčešće govore o privatnom životu ovih ličnosti i pomaže nam da bolje i prisnije shvatimo kontekst u kome su stvarali. Ipak, jedan dio prepiske posjeduje i književno-umjetničku vrijednost (na primjer, prepiska Jovana Jovanovića Zmaja), a najveći značaj iste se ogleda u činjenici da je kompletna prepiska književnika iz ove kolekcije, većim djelom ostala neobjavljena.

U njoj su, međutim, između ostalih, zastupljeni književnici i kulturni poslenici: Vuk Stefanović Karadžić, Đuro Daničić, Stojan Novaković, Simo Matavulj, Janko Veselinović, Milica Stojadinović Srpkinja; ali i stvaratelji i pregatelji na polju kulture sa šireg jugoslavenskog područja, kao što su Matija Ban ili Milan Rešetar. Značaj ove prepiske je ogroman, jer pruža autentični uvid u buran period uspostavljanja jugoslavenske književnosti i kulture tijekom 19. stoljeća. Ovo tim prije što većina obuhvaćenih imena predstavlja vodeće ličnosti onog vremena, kada je riječ o spomenutom kulturološkom procesu. Naročito su, u tom smislu, značajne prepiske Jovana Jovanovića Zmaja, Milice Stojadinović Srpkinje i Milana Rešetara, koje su potpuno nepoznate stručnoj i široj javnosti, budući da nikada nisu bile objavljene.