Natječaj za učitelje hrvatske nastave u inozemstvu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 06. travnja 2020. - 9:33

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je javni natječaj za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu na rok od četiri godine. Traže učitelje za Njemačku, Crnu Goru, Italiju, Slovačku, Srbiju, Švicarsku, Argentinu i Peru.

U Njemačkoj je otvoreno 13 pozicija, dok je u Crnoj Gori, Italiji, Slovačkoj, Srbiji, Argentini, Švicarskoj i Peruu otvoreno jedno mjesto za nastavnike koji su u Hrvatskoj završili za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog  jezika ili učitelja povijesti. Od kandidata se  pritom očekuje znanje jezika države za koju se prijavljuju. 

Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ističe se u pozivu.

Uz obrazac za prijavu, kandidati moraju priložiti životopis, presliku diplome, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis), dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.

Pojedinosti natječaja dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prijave su moguće do 8. travnja.