Novi model upravljanja dubrovačkim zidinama

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 03. travnja 2014. - 13:32
Autor: 

Predstavnici Kandidacijske liste grupe birača "Srđ je Grad" u gradskom Vijeću grada Dubrovnika danas su na konferenciji za novinare objavili prijedlog Zaključka za tematsku sjednicu Gradskog vijeća 7. travnja, a kojim se po njihovu mišljenju mogu regulirati odnosi između Grada i Društva prijatelja dubrovačke starine.

Prijedlogom Zaključka koji će se iznijeti na Gradskom vijeću u ponedjeljak mogu se regulirati odnosi između Grada i Društva, što bi u konačnici trebalo stvoriti dugotrajan, stabilan i za obje strane jednako zadovoljavajuć i pravedan odnos koji ne bi ovisio o trenutnim odnosima političkih snaga u gradskoj upravi nego isključivo o kvaliteti plana rada Društva i kvaliteti kontrole Grada, kazali su na konferenciji za novinare tom prigodom Mariela Marković, Nikša Selmani i Ivan Viđen.

Istaknuli su da su dosadašnji pregovori, koje je u ime Grada samostalno vodio gradonačelnik Andro Vlahušić i koji su bili obilježeni isključivošću obiju strana, završili u iščekivanju pravorijeka Ustavnoga suda i pat-pozicijom na nezadovoljstvo glavnih aktera, stručnjaka i zainteresirane javnosti.

Predstavnici Kandidacijske liste grupe birača "Srđ je Grad" predlažu da Gradsko vijeće osnuje Radnu skupinu koja bi bila zadužena za pregovore s predstavnicima DPDS-a na kojima bi zastupala prijedlog koji odobri Gradsko vijeće.

Članovi te radne skupine bili bi predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika, predstavnici političkih opcija zastupljeni po razmjernom ključu kao i prilikom konstituiranja vijeća, Gradonačelnik Grada Dubrovnika, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenjem nekretninama, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Predlaže se i novi model uređivanja odnosa Grada Dubrovnika i DPDS-a koji pretpostavlja izmjenu postojećeg načina podjele prihoda od ulaznica na dubrovačke gradske zidine, po kojemu su Grad i DPDS taj prihod po odbitku PDV-a dijelili na dva jednaka dijela, u novi oblik u kojemu bi Grad preuzeo sav prihod od ulaznica, brigu o naplati ulaznica na gradske zidine i knjiženja prihoda od ulaznica na poseban račun, a DPDS bi dobio garanciju upravljačkih prava na dubrovačkim gradskim zidinama.

Po tom prijedlogu objema stranama ostavljena je sloboda da se dogovore o početku primjene modela, rečeno je na konferenciji za novinare.