Kotorski pokornički put Križa

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 14. travnja 2014. - 12:46
Autor: 

Crux u latinskom jeziku označava kolac, stup, križ te je ova sprava za mučenje preko Feničana došla i u rimsko kazneno pravo. Kristovim razapinjanjem na tom mučilu, križ od znaka poniženja i sramote postaje znakom i simbolom slave.

Već od kasnog srednjeg vijeka u hrvatskom jeziku ravnopravno su u upotrebi termini Križ i Krst odnosno Karst prema romanskoj grafiji. U oba naziva je latinski korijen Crux. Kada se na Križu nalazi raspeti Krist onda je to Raspelo. Najstariji znak odnosno simbol Križa u Kotoru potječe s kraja V. stoljeća, a najstarije Raspelo je ono koje se čuva u crkvi Sv. Marije od Rijeke, gotičkih stilskih karakteristika iz XIV. stoljeća. Poradi njegove ljepote lokalni kroničari XVII. i XVIII. stoljeća smatrali su ga za djelo Mikelanđela Buonarotija.

Upravo pred tim Raspelom pred kojim su se molili svi bokeljski blaženici i sveci na poseban način, Blažena Ozana, u subotu 12. travnja 2014. započelo je pokorničko bogoslužje križnog puta pod geslom: Za Križem od crkve Svete Marije od Rijeke (Bl. Ozane) do Gospe od Zdravlja.

Pobožnost križnog puta, koja sa 14 postaja komemorira pojedine djelove Kristove muke u Europu je prenesena iz Jeruzalema u XV. stoljeću. U Kotoru se ova pobožnost javlja već u drugoj polovini XV. stoljeća a širili su je Franjevci na poseban način preko Bratovštine Svetoga Križa osnovane u Kotoru 1298. i čiji je statut sačuvan.

Uz prisutnost stotinjak vjernika križni put su predvodili svećenici fra Filip Karadža, don Ivan Ćorić i don Anton Belan. Crkva u liturgiji na blagdan Svetoga Križa pjeva: „Sa stabla u raju nikla je smrt, a sa stabla Križa rodio se život. Neprijatelj je na drvetu pobijedio i na drvetu bio poražen“.

Imajući u vidu i vjerujući upravo u tu činjenicu Crkva na poseban način u korizmenom vremenu i u Svetoj Sedmici liturgijski proslavlja muku, smrt i uskrnuće Kristovo. Ovaj pokornički Kristov križni put imao je zadaću da podsjeti sve prisutne Kršćane a na poseban način osobe koje su se posvetile Bogu u redovničkom i svećeničkom zvanju na onu Kristovu tako radikalnu opomenu: Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se  baci van i da ljudi po njoj gaze.