Predstavljena nova Monografija Bokeljske mornarice 809.

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 12. travnja 2014. - 10:43
Autor: 

„Bokeljska mornarica je uspjela kroz proteklih dvanaest vjekova da u potpunosti sačuva i objedini, te institucionalizuje sve oblike stvarnih tokova života, s toga ona nije samo jedna folklorno romantična uspomena na prošlu slavu već stvarni simbol životnog optimizma, ljudske bliskosti i solidarnosti, a sve pod drevnim geslom Fides et honor – vjernost i čast“, kazao je mr. Jovica Martinović promovirajući Monografiju „Dvanaest vjekova Bokeljske mornarice 809-2009”, u crkvi Svetog Duha u Kotoru.

Riječ je o kapitalnom djelu, skupine autora, posvećene preminulom admiralu Bokeljske mornarice Milošu Miloševiću.

O Monografiji su govorili mr. Jovica Martinović, predsjednik Upravnog odbora Nikola Ciko i viceadmiral Bokeljske mornarice Ilija Radović.

Na Monografiji se radilo skoro tri godine, a obuhvaćeni su događaji iz povijesti, koji su dijelom preuzeti iz prethodne Monografije koja je tiskana još 1972. godine, te obrađuje brojna događanja u zadnjih dvadeset godina, s tekstovima koji su prvi put objavljeni.

„U novoj Monografiji predstavljeni su svi Admirali od 1440. godine do danas, njih 44, kao i svi Mali Admirali od 1902 do 2011 sa fotografijama do kojih se moglo doći ”,  kazao je viceadmiral Bokeljske mornarice 809., Ilija Radović.

Jedna od najstarijih pomorskih bratovština na svijetu, s tradicionalnim djelovanjem od početka devetog vijeka, Bokeljska mornarica 809. Kotor je institucija koja je preživjela smjene niza generacija, brojne duboke društvene, ekonomske i ideološke promjene.Iskonski povezana s morem sa čijim se stihijskim bijesom neprekidno hvatala u koštac, ona je od mora načinila plodnu oranicu na kojoj je bila zasnovana egistencija kultura i blagostanje cijelog kraja- istakao je mr. Jovica Martinović predstavljajući povijest Bokeljske mornarice.

Nova Monografija posebno obrađuje proslavu XII. stoljeća Bokeljske mornarice – 2009. god., kada je proslavljeno 1200 godina postojanja u kontinuitetu, tiskana je na 214 stranice s brojnim fotografijama  u tisuću primjeraka.

Tiskanje Monografije potpomogli su Općina Kotor, Općina Tivat i Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore.

U glazbenom dijelu programa nastupili su pijanista Darko Tomičić, Ivanka Muhadinović i Jovana Radoman- flautistice.

Nakon promocije druženje se nastavilo u Domu pomoraca na Pijaci od Kina.

,,Bokeljska mornarica” je naziv srednjovjekovne staleške bratovštine pomoraca, od kada je 1859 godine obnovljena samo kao memorijalna organizacija za čuvanje tradicija (“Plemenito tijelo Bokeljske mornarice”). Prije toga ona, po tradiciji ali bez dokumentacije, datira čak od IX. stoljeća. Prvi poznati dokument datira iz XIV dok je prvi sačuvani Statut iz 1463 godine. “Bokeljska mornarica” i danas održava tradiciju, nastupajući sa glavnim odredom u tradicionalnoj nošnji, sa starinskim oružjem, i igra Bokeljsko kolo s elementima srednjevjekovne simbolike, prilikom proslave zaštitnika grada Kotora sv. Tripuna, 3 veljače, te u novije doba na dan kada je 26. lipnja 1463. god. proglasila svoj Statut. Mornarica se bavi izučavanjem pomorske prošlosti i tradicija, na okruglim stolovima i raznim tribinama, kao i održavanju veza sa sličnim organizacijama i pomorskim školama i fakultetima u Crnoj Gori i svijetu.