Svjetska baština na Jadranu - Radionica "Održivo upravljanje"

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 08. travnja 2014. - 12:56
Autor: 

„Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu” – naziv je radionice koja će biti održana u četvrtak 10. travnja od 14 do 18 sati u Galeriji solidarnosti u Kotoru u organizaciji Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

Radionica se realizira u sklopu četvrtog prekograničnog sastanka projektnog tima projekta „Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu“ u kome je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore jedan od partnera. 

 „Projekat EX.PO AUS realizuje se kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Vodeći partner u projektu je Grad Dubrovnik, dok su ostali partneri: Split, Istarska županija, Provincija Ferara, Općina Ravena – Gradski umjetnički muzej, Općina Alberobelo, Fondacija Aquileia, Italija; Univerzitet Primorska, Znanstveni i istraživački centar, Slovenija; Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Bosna i Hercegovina; Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta, Albanija; Krf, Grčka.

Opšti cilj projekta EX.PO AUS je uspostavljanje mreže saradnje između UNESCO-vih područja Svjetske baštinena na Jadranskoj obali, kako bi se izradila zajednička dugoročna strategija za održivo upravljanje i valorizaciju ovih područja, zasnovana na visokom stepenu inovacija u oblasti upravljanja, upotrebe tehnologije, zaštite životne sredine  i energetske efikasnosti.

U okviru projekta realizuje se nekoliko radnih paketa s različitim aktivnostima. Jedan od njih je WP3 – Prekogranično održivo upravljanje UNESCO-vih područja na Jadranu, čiji je koordinator Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koji je kao spoljašnje eksperte za pomoć u realizaciji ove aktivnosti angažovao NVO "Expeditio" iz Kotora.

Na radionici "Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu" biće održana prezentacija Pouke stečene u upravljanju Područjima svjetske baštine arhitektice Katri Lisitzin iz Švedske. Nakon toga će biti održana panel diskusija s prezentacijama o procesima upravljanja i održive valorizacije UNESCO-vih područja na Jadranu na kojoj će učestvovati svi partneri uključeni u projekat” – stoji u priopćenju Centra za konzervaciju.