Sveti Nikola i Boka kotorska

Emitirano: 
Srijeda, 12. prosinca 2018.

Prigodno predbožićnom vremenu, u emisiji se govori o svetom Nikoli i prisutnosti njegova kulta u Boki kotorskoj, što se posebno očitovalo u izgradnji crkava i samostana te iako se posebno ne navode, oltarima i likovnim djelima koja su mu posvećena. U dijelom reduciranom obliku, prikazan je tekst don Antona Belana koji je objavljen u Hrvatskom glasniku naslova „Sveti Nikola biskup – Terra marique gloriosus – Na kopnu i moru slavan“.

Na fotografiji je crkva svetog Nikole na istoimenom budvanskom otoku, snimljena na dan kada se ovaj svetac tamo slavi, 9. svibnja, a ne 6. prosinca kako je inače običaj jer je svibanjsko vrijeme pogodnije za dolazak na otok i proslavu Svete mise. (O crkvi detaljnije: Anton Belan, Budvanska biskupija, otok i crkva sv. Nikole, Hrvatski glasnik, Kotor, broj 98, lipanj 2013., str. 38-46.)