Nenad Vertovšek – nagrada Dialogos velika motivacija za daljnje istraživanje

Emitirano: 
Četvrtak, 08. studenog 2018.

Gost današnje emisije „Tragom Hrvata Boke i događaja“ je doc. dr. sc. Nenad Vertovšek, kome je nedavno uručena nagrada Dialogos za najbolju knjigu u regiji iz oblasti teorije i kulture medija u 2017., za njegovo djelo "Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija“.

Nenad Vertovšek je studirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i 1980. diplomirao na temu “Psihologijski aspekti alijenacije u radovima Ericha Fromma”. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao 2012. godine poslijediplomski doktorski studij filozofije, u ožujku 2015. godine doktorirao u području humanističkih znanosti, polje filozofija, na temu „Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija“. U lipnju 2015. godine Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije, donio je odluku o njegovom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. U 2016. godini stekao zvanje naslovnog docenta na Odjelu za kroatistiku i slavistiku.