DON NIKO LUKOVIĆ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 15. veljače 2012. - 13:45
Autor: 

Danas se navršavaju 42 godine od smrti poznatog znanstvenog i kulturnog radnika don Nika Lukovića, kanonika kotorske Biskupije. U toku svog šezdesetogodišnjeg službovanja u crkvi, kao čovjek široke kulture, avangardnih pogleda shvatanja i poteza, neumorno je propovjedao bratstvo među narodima, a izrazito se zalagao za razvoj i afirmiranje Boke Kotorske kao turističke destinacije i promidžbe njene bogate kulturno povjesne baštine

.Zaslugom don Nika u Bogorodičinom hramu na Prčanju, pored slika predstavnika venecijanske škole, dragocjenih ikona, predmeta od srebra i zlata i drugih crkvenih dragocjenosti, nalaze se djela poznatih vajara i slikara, Meštrovića, Tomanovića, Lubarde, Rosandića, Radauša, Milunovića, Stojanovića, Mitrića, Đuranovića i drugih.
Njegova bibliografija broji preko 150 naslova objavljenih u raznim časopisima, zbornicima i novinama, a kao pisac knjiga i brošura najpoznatija djela su "Zvijezda mora" "Prčanj" "Bogordiči hram na Prčanju" "Boka Kotorska".