„BLAGO CRNE GORE - ZAVJETI IZ PERASTA I BOKE, SVJEDOČNASTVO VJERE I UMJETNOSTI“

Time to read
4 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 01. studenog 2010. - 20:03
Autor: 

Izložba „Blago Crne Gore" u Nacionalnoj biblitoteci Marciana u Veneciji - Zavjeti iz Perasta i Boke na lagunama
Najveća izložba koju je Crna Gora do sada organizirala u Evropi postavka u Sansovinovoj čitaonici obuhvatiće skoro tisucu eksponata, od kojih će većina biti izložena prvi put.
U Veneciji je 18. listopada počeo niz kulturnih manifestacija posvećenih Crnoj Gori, koje će kulminirati 7. prosinca svečanim otvaranjem izložbe „Blago Crne Gore - Zavjeti iz Perasta i Boke, svjedočanstvo vjere i umjetnosti".
Radi se o jednom od kulturnih projekata Ambasade Crne Gore pri Svetoj Stolici, organiziranih u cilju promocije Crne Gore preko njene kulture, istorije i duhovnosti. U toku skoro dva mjeseca koji prethode otvaranju izložbe u prestižnim kulturnim institucijama i istorijskim zdanjima Venecije održaće se više od 30 konferencija na razne teme koje odnose na vjekovne istorijske, duhovne, kulturne i umjetničke veze između Mletačke Republike i Crne Gore, a posebno Boke, koja je skoro četiri stoljeća bila u sastavu Republike. Konferencije, na kojima će govoriti ugledni stručnjaci, animiraće javno mnijenje grada na lagunama za veliku izložbu „Blago Crne Gore - Zavjeti iz Perasta i Boke, svjedočnastvo vjere i umjetnosti" koja će biti organizirana u izložbenom prostoru čuvene Nacionalne biblioteke Marciana. Radi se o jednom od najljepših i najznačajnih izložbenih prostora ne samo u Veneciji, već u Italiji i svijetu. Jezgro ove čuvene biblioteke predstavlja dragocjena zbirka rukopisa na grčkom i latinskom jeziku koje je u XV stoljeću čuveni kardinal Besarion poklonio Mletačkoj Republici. On je bio Vizantinac koji je imao značajnu ulogu na Saboru u Firenci na kome je 1439. godine došlo do ujedinjenja Istočne i Zapadne crkve. Ta unija je bila na snazi sve do osvajanja Carigrada od strane Turaka 1453. Besarion je poslije Sabora u Firenci ostao u Italiji, dobio od Pape titulu kardinala i zbrinjavao brojne izbjeglice poslije turskog osvajanja Carigrada. Budući da je bio izuzetno kulturan čovjek, pravi renesansni erudita i pristalica platonističke filozofije, donio je sa sobom veliki broj dragocjenih knjiga i rukopisa uglavnom na grčkom jeziku i poklonio ih Mletačkoj Republici. Republika je zatim tu ostavštinu brižno čuvala i osnovala javnu bilioteku, koja je dobila naziv Marciana (odnosno Markova, po Svetom Marku zaštitniku Venecije). U XVI vijeku, nasuprot Duždeve palate i Crkve Svetoga Marka, a pored visokog zvonika koji dominira Venecijom, Republika je sagradila posebnu monumentalnu zgradu, remek djelo čuvenog arhitekte i kipara Jakopa Sansovina, u kojoj je smještena biblioteka.
Prostor u kome će biti održana izložba nosi naziv Sansovinova čitaonica. Radi se o raskošnom prostoru koji su dekorisali najbolji venecijanski umjetnici XVI i XVII stoljeća u kome se održavaju reprezentativne izložbe. Izložba će biti otvorena od 7. prosinca do 6. sječnja 2011 godine. Na njoj će biti izloženo skoro tisuću eksponata, srebrnih zavjetnih pločica iz svetišta Gospe od Škrpjela i drugih crkava iz Boke, nakit i medalje koji se, takođe, nalaze u ovim crkvama, kao i dokumeti, slike i stare geografske karte iz Muzeja grada Perasta, Pomorskog muzeja Crne Gore, Istorijskog arhiva u Kotoru i Arhiva iz Venecije. Radi se o najvećoj izložbi koju je Crna Gora do sada organizirala u Europi, a najveći broj eksponata će biti izložen prvi put.
Ovom prilikom će biti štampana tri raskošna katologa. Prvi katalog koji predstavlja Crnu Goru i njenu istoriju, a posebno Boku i Crnogorsko primorje i njihove intenzivne i duge veze sa Venecijom. Drugi katalog je posvećen srebrnim zavjetnim pločicama iz Perasta i ostalih mjesta u Boki, a treći nakit i medalje. Svaki od ovih kataloga sadrži ne samo fotografije eksponata sa njihovim opisom, već i stručne tekstove i dokumente koji analiziraju i svjedoče njihovu umjetničku i istorijsku vrijednost, te duhovne i kulturne uslove u kojima su nastali.
Pored toga, štampani su prospekti izložbe, plakati i programi za ciklus konferencija. Izložba i prateće manifestacije su plod dvogodišnjeg rada koji je koordinirala Ambasada, a u koji su uključene brojne crnogorske, vatikanske i italijanske institucije. Ona se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Italije, Minstarstva kulture Vatikana, Ministarstva kulture Crne Gore, Regije Veneto, Provincije Venecija, opštine Kotor i Biskupije Kotor. Autor izložbe je Venecijanac Piero Paci, poznati stručnjak za ovu oblast, koji je organizirao već više značajnih izložbi u Veneciji, a godinama sarađuje sa institucijma u Crnoj Gori, i autor je i velikog broja stručnih knjiga, između ostalih nekoliko djela koja imaju za temu nakit i zavjetne srebrne pločice iz Boke. U pripremu izložbe su uključeni i stručnjaci Pomorskog muzeja u Kotoru, Biskupije Kotor, Muzeja grada Perasta i Istorijskog arhiva u Kotoru. Izložba je finansirana većim dijelom od sponzora iz Italije, te od strane Ministarstva kulture Crne Gore, opštine Kotor i crnogorskog turističkog udruženja. Ovu manifestaciju je podržala i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.
Poslije svečanog otvaranja izložbe, kome će prisustvovati veliki broj značajnih ličnosti iz Venecije, Italije, Vatikana i Crne Gore, biće održana prezentacija turističke ponude Crne Gore i koncert duhovne muzike. Manifestacija je dobro medijski pripremljena i pratiće je mediji iz Italije i Crne Gore.
Promovirati kulturu i umjetnost Crne Gore u Veneciji i ostvariti intenzivnu suradnju crnogorskih i venecijanskih institucija je važno iz više razloga. Istorijske veze između Crne Gore i Venecije su izuzetno intenzivne i zbog toga u ovom gradu postoji posebno interesovanje za našu zemlju. Venecija je jedinstveni grad muzej koji je, kao i Kotorski zaliv, proglašen kulturnom baštinom čovječanstva, ima veoma intenzivan kulturni život, tako da kulturne i umjetničke manifestacije u Veneciji imaju svjetski odjek. Venecija je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija svijeta, tako da predstavljanje kulturnih atraktivnih faktora Crne Gore u ovom gradu ima velike promotivne efekte. Najzad Regija Veneto je privredno veoma razvijeno područje, gdje djeluje veliki broj preduzeća u sektoru industrije i usluga, koja pokazuju sve veći interes za Crnu Goru.
Posljednjih godina Venecija je grad u kome su kultura i umjetnost Crne Gore bile izuzetno dobro prezentovane. U sječnju 2008 godine organizovan je znanstveni skup o povjesnim vezama Venecije i Crne Gore. Iste godine u rujnu Crna Gora je prvi put nastupala na Bijenalu arhitekture, a 2009. na Bijenalu umjetnosti sa izložbom Miodraga Dada Đurića. U oktobru 2009. godine organizovana je u Pomorskom muzeju u Veneciji izložba „Pomorstvo Crne Gore za vrijeme vladavine Mletačke Republike "1420-1797". U kolovozu ove godine Crna Gora je drugi put organizirala izložbu na Bijenalu arhitekture. Te manifestacije, plod napora Ministarstva kulture Crne Gore, Ambasade Crne Gore pri Svetoj Stolici, Univerziteta Crne Gore i drugih crnogorskih kulturnih institucija, izazvale su veliko interesovanje za našu zemlju, njenu kulturnu istoriju i baštinu i sauvremeno stvaralaštvo.
Veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici
Antun Sbutega
Audio: Antun Sbutega - Veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici

Foto:Radio DUX