ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK MEĐUNARODNOGA PRAVA MORA

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 30. kolovoza 2012. - 10:49
Autor: 

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora akademika Davorina Rudolfa predstavlja sintezu autorova dugogodišnjega znanstvenog i praktičnog rada na problemima pomorskoga međunarodnog prava i međunarodnih odnosa.
Znanstveno-metodološki utemeljeno i terminološki jasno određeno, Rudolfovo djelo na svima razumljiv način spaja u cjelinu izvorne autorove spoznaje sa svim značajnijim interdisciplinarnim (pravnim, političkim, zemljopisnim, povijesnim, vojnim, statističkim, jezikoslovnim) uvidima hrvatske i inozemne znanosti u pravo mora. Prvo izdanje Rudolfova Rječnika objavljeno je 1989. U međuvremenu, svijet se politički i državno-pravno u mnogočemu izmijenio što se dakako odrazilo i nizom važnih promjena i novina u suvremenome međunarodnom pravu mora koje se u izmijenjenim okolnostima treba promatrati kao »odraz snažnog prodiranja vlasti obalnih država u goleme morske i podmorske postore, kakva nije bilo u povijesti svijeta.

Obalne države, budući da se ne mogu širiti na kopnu (koje je podijeljeno i razgraničeno između država), a ne mogu u svemiru zbog tehničko- tehnoloških brana, okrenule su se i nasrnule na morske i podmorske prostore otvorenoga mora koje je oduvijek bilo slobodno za sve države, obalne i neobalne. Izvan njihovih jurisdicijskih zona i područja suverenih prava i suvereniteta, ostao je još okrnjeni dio otvorenoga mora te dubokomorski prostor morskoga dna i podzemlja Zone, općeg dobra čovječanstva, kao paradigma budućega jedinstva svijeta« (D. Rudolf). Uz višejezični abecedarij, Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora opremljen je i brojnim ilustracijama te kazalima koja omogućuju jednostavno snalaženje i pretraživanje u tekstu.
Akademik Davorin Rudolf, sveučilišni profesor, znanstvenik, političar i diplomat rođen je 1934. u Omišu, a srednje obrazovanje stekao je u Splitu, dok je pravne znanosti diplomirao na Pravnome fakultetu u Sarajevu. Zvanje doktora znanosti stekao je na Sveučilištu u Zagrebu te specijalizirao međunarodno i komparativno pravo na američkim sveučilištima Princeton i New York. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Svjetske akademije umjetnosti i znanosti (World Academy of Art and Science), redoviti sveučilišni profesor međunarodnoga javnog prava u miru.