RADIONICA “POLJOPRIVREDA, PEJZAŽ I EKONOMSKI RAZVOJ”

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 31. kolovoza 2012. - 11:18
Autor: 

U cilju obnove poljoprivrednih i turističkih potencijala brda Vrmac Fondacija "Petrović Njegoš" u saradnji sa NVO Kulturno zavičajno udruženje Napredak (Gornja Lastva), Expeditio (Kotor) i NVO Green Home (Podgorica) pokrenula je inicijativu za valorizaciju prirodnih vrijednosti Vrmca i obnovu poljoprivredne djelatnosti.
Sve intezivnija urbanizacija naseg zaledja uslovila je smanjenje površina koje bi se mogle koristiti za poljoprivredne djelatnosti ali i broja stanovnika koji se bave ovom djelatnošću. Izuzetak nije ni brdo Vrmac koje je nekada obilovalo maslinicima i zasadima drugih vrsta voća. Nažalost, sada je situacija takva da su nekadašnji zasadi zarasli u makiju.

Tim povodom organizovaće se 10 dnevna radionica od 1. – 10.rujna pod nazivom "Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj". Učesnici radionice su studenti biologije završnih godina Više skole u Parizu (Ecole Normale Supérieure de Paris) i studenti biologije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici kao i profesori i stručni saradnici sa ovih fakulteta koji će istraživati mogućnosti obnove i budućeg razvoja poljoprivrede u selu Gornja Lastva i na brdu Vrmac kao širem prostoru. Osim toga, zahvaljujući gostovanju predavača iz Slovenije biće riječi i o jednoj, za Crnu Goru novoj temi koja zauzima sve značajnije mjesto, permakulturi.
Permakultura, sastavljena od riječi permanentna agrikultura (poljoprivreda), je grana ekološkog dizajna i ekološkog inženjerstva koja razvija održiva ljudska staništa, pomaže izgradnji zdravog društva i samoodrživog poljoprivrednog sistema koji se razvija po ugledu na prirodne ekosisteme. Permakultura je organizacija života po uzoru iz prirode, život sa najmanjim trošenjem energije
Cilj radionice je da u selu Gornja Lastva, opština Tivat kao dobrom modelu za zaleđe crnogorskog primorja, istražimo prostorne potencijale za razvoj poljoprivrede kao ekonomske grane, poljoprivrede kao instrumenta očuvanja kulturnog pejzaža i poljoprivrede kao instrumenta zaštite prostora kako od nepotrebne gradnje tako i od požara.
Na ovaj nacin želi se animirati lokalno stanovništvo ali i lokalna samoupravu na obnovu autohtone poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnog turizma. Osim toga, prirodni predio i graditeljske intervencije iz prošlosti daju ovom prostoru obilježje jedinstvenog kulturnog pejzaža. Ne treba zanemariti ni činjenicu da u prostorno urbanistickom planu opštine Tivat ovaj prostor ima namjenu parka prirode, tako da bi se obnovom djelatnosti vezanih za zemlju realizovi i pojedini segmenti prostornog plana.
Radionica "Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj" realizira se uz podršku Fondacije "Petrović Njegoš" i projekta CSEinHeritage - Uključivanje civilnog društva u očuvanje graditeljskog kulturnog nasljeđa na području Zapadnog Balkana, koji EXPEDITIO implementira u okviru IPA programa Evropske komisije - Podrška partnerskim aktivnostima između organizacija na polju kulture.