DELFINI SPREMNI ZA PRETRAŽIVANJE BOKE

Time to read
3 minutes
Read so far

Utorak, 09. listopada 2012. - 19:49
Autor: 

Šest delfina iz specijalnog Programa morskih sisara Ratne mornarice SAD (MMP) koji se od petka nalaze u Crnoj Gori, postepeno dovršavaju proces aklimatizacije na sredinu u kojoj će do 24.listopada raditi na otkrivanju i markiranju pozicija neekslodiranih ubojnih sredstava (NUBS) u podmorju Boke. Delfini, njihovi treneri i osoblje iz MMP, zajedno sa pripadnicima mobilne jedinice za uništavanje neeskplodiranih ubojnih sredstava EODMU 1 RM SAD, izuzetno su zadovoljni uslovima kooje su im u Tivtu obezbjedili domaćini iz Mornarice Vojske Crne Gore i Porto Montenegra u kojem su smješteni delfini. Svoje aktivnosti u okviru medjunarodne vojne vježbe "Delfin 12", Amerikanci su danas predstavili crnogorskim novinarima na pres-konferenciji održanoj na školskom brodu MVCG, jedrenjaku "Jadran" u Tivtu, a kojoj su pored sotalih, prisustvovali i komandant MVCG, kapetan bojnog broda Darko Vuković i američki vojni ataše u Crnoj Gori, potpukovnik Brus Marfi.

"Ova vježba dugo se pripremala i za nas predstavlja značajan pomak u usvajanju NATO standarda i procedura prilikom obuke protivminskih ronilaca Pomorskog odreda MVCG. U vježbi će u svojstvu posmatrača, pored delfina, naših i američkih ronilaca, učestvovati i dva ronioca RM Hrvatske i osam ronilaca RM Slovenije, a radiće se na više lokaliteta u Boki Kotorskoj."- kazao je direktor vjebe "Delfin 12", kapetan korvete Predrag Supić iz Komande MVCG.
Poručnik Džef Pits iz EODMU 1, predstavio je novinarima dio specijalne ronilačke opreme koju Amerikanci koriste prilikom rada sa na dnu ležećim morskim minama, a koje se aktiviraju na promjenu magnetskog polja ili čak na zvuk občnog ronilačkog regulatora za disanje.
"Ovdje smo da kolegama iz MVCG prenesemo naša iskustva i upoznamo ih sa metodama rada deminerskih timova RM SAD kada je u pitanju pretraga akvatorijuma i identifikacija otkrivenih NUBS. Budući da je ovo prva faza obuke, nećemo ništa dirati na dnu mora ili vaditi otkrivena NUBS." –kazao je Pits. Inače, nakon završetka vježbe Amerikanci će našim vlastima predati mapu sa precizno ucrtanom pozicijom svih NUBS koja budu otkrivena u podmorju Boke.
Sa MMP programu američke RM, započetom još davne 1958 godine, novinare je detaljno upoznao Kristijan Haris iz "Space and Warfare Systems Centre Pacific" iz San Dijega, u okviru kojeg funkcionišu i specijalne mornaričke jedinice koje čine morski sisari – delfini, morski lavovi i beluga kitovi.
"MMP se bazira na šest glavnih ciiljeva iz domena vojnih, odnosno generalno civilnih i naučnih potreba – otkrivanje podvodnih diverzanata, otkrivanje mina i pronalaženje potonulih objekata, odnosno istraživanje prirodnog tzv. biosonara kod kitova i delfina, uticaja izmjena u prirodnoj sredini na život morskih sisara, kao i unapredjenje zdravlja tih životinja i brige o njima. MMP je i danas najpouzdanije sredstvo RM SAD da pronalazi morske mine zakopane u sedminetima na dnu mora. Niti jedna tehnološki uredjan napravljen ljudskom rukom ne može se ni primaći superiornim prirodnim karakteristikama, odnosno biosonaru delfina i kitova."- kazao je Haris dodajući da se morski sisari iz MMP posebno veliku prednost nad vještačkim sonarima imaju u plitkim vodama prilikom traženja malih predmeta na dnu mora, a tu su "na svome" i morski lavovi čiji odličan vid i sluh čini da su te životinje nezamjenljive kada je u pitanju nalaženje predmeta ili ljudi koji se kreću u zamućenim vodama.
"Niti jedna od životinja koje se nalaze u MMP nije se nikada obučavala niti će se ikada obučavati da povrijedi ljudska bića ili sebe samu. Stoga su potpuno neistiniti svi navodi da se delfini i morski lavovi treniraju da ubijaju protivničke podvodne diverzante ili da se sa eksplozivnim punjenjem na svojim ledjima, zalijeću na neprijateljske brodove i podmornice i potapaju ih. Ove životinje se koriste samo za nalaženje i markiranje podvodnih diverzanata, morskih mina ili predmeta koji su potonuli na dno mora i čim to urade, životinje se udaljavaju iz tog reona, a sve ostalo dalje u svoje ruke preuzimaju ljudi – pripadnici RM SAD." – istakao je Haris objašnjavajući da morski sisari iz MMP programa imaju najkvalitetniju moguću njegu, stalni nadzor veterinara u bazi i na terenu gdje dejstvuju, a hrane se najkvalitetnijom ribom koja se inače, služi u restoranima.
"Mi nikada našim životinjama ne bi naudili, niti bi ih bilo čime doveli u opasnost jer sa njima provodimo ponekad i više vremena nego sa sopstvenim porodicama." – naglašava Haris napominjući da delfini u prirodi u prosjeku žive 20 do 25 godina, dok je njihov životni vijek u MMP duplo duži. Američko osoblje je novinarima demonstriralo kako radi sa delfinima, pri čemu se koristi isključivo metoda nagradjivanja pravilnog rada životinje kojoj se za to daje hrana ili se delfin pomiluje, dok se loše odradjeni postupci jednostavno ignorišu i ne kažnjavaju.
Kolika je briga o pet mužjaka i jednoj ženki delfina starih od 9 do 15 godina koji su u Tivat stigli transportnim avionom iz San Dijega velika, potvrdjuje i čitava mala mobilna veterinarska klinika sa osobljem koje delfine i morske lavove iz MMP prati gdje god da se oni upute po svijetu, posebni transportni bazeni sa trostruko filtriranom vodom, te hrana koju Amerikanci za svoje životinje nose direktno iz San Dijega, ne koristeći ništa od lokalnih produkata na mjestima gdje životinje djeluju.
"Ovdje su uslovi gotovo idealni – morska voda čistija je nego u San Dijegu, prozirnost mora je izvanredna toliko da se sa gatova na obali može vidjeti morsko dno, a temperature vode trenutno je samo 2 stepena viša od idealne."- ističe Haris dok sa pažnjom prati svoje osoblje koje, za naše pojmove teško pojmljivom brigom, predanošću i ljubavlju, brine o šest delfina koji će nakon aklimatizacije, prve prave zadatke traženje NUBS u podmorju Boke odraditi već narednog vikenda.
Siniša Luković