Rose

Time to read
1 minute
Read so far

Nedjelja, 02. prosinca 2012. - 12:10

Malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali poluotoka Luštica, na ulazu u Bokokotorski zaljev, tipično mediteransko mjesto s kućama koje su građene uz samu rivu. Zbog strateški veoma važne pozicije koju zauzimaju, Rose su imale burnu prošlost, željeli su ih svi osvajači, vodile su se mnoge bitke, bile su branjene i osvajane.
U novije vrijeme Rose su bile predmet mnogih istraživanja, smatra se da je riječ o antičkom lokalitetu Traiectus na rimskoj vojnoj cesti gdje je bila trajektna stanica na putu Epidaurus (Cavtat) – Scodra (Skadar).

U mjestu su pronađeni ostaci predromaničke crkve Santa Maria Rosanensis, koja je predstavljala sjedište ranokršćanske episkopalne crkve koja je postojala do kasnog srednjeg vijeka.
Nekada je ovo bila stara grčka naseobina Punto Roza koju su Saraceni (kako u srednjem vijeku Europljani nazivaju Arape), porušili 867. godine.
S obzirom na svoj položaj i zaštićenost od vjetrova, Rose su u prošlosti često služile kao sklonište za jedrenjake, a jedno vrijeme tu je bila lučka kapetanija, carina, kao i karantin za moreplovce koji su ulazili u Boku kotorsku. Rose su uglavnom građene u XVII. i XVIII. stoljeću, u razdoblju zlatnog doba bokeljskog pomorstva, kada su mnogi Luštičani svojim jedrenjacima plovili Sredozemljem i drugim morima svijeta.
Na mjestu strateški najpovoljnije točke, odakle se kontrolira ulazak i izlazak iz Boke, nalazi se tvrđava Forte Rose koja datira još iz austrougarskog doba.
Značaj ovog položaja uočava se još u IX. stoljeću kada su Saraceni napali Boku i zapalili tvrđavu Rose. Godine 1806. u tvrđavi se nalazila francuska baterija koja je demontirana i napuštena prilikom napada Rusa. Godine 1813., za vrijeme napada na Herceg Novi, Crnogorci osvajaju Rose. Austrougari 1866. godine izgrađuju svoju topovsku bateriju, renoviraju i preoružavaju je 1890. godine. Zadatak je topovske baterije bio iz tvrđave Forte Rose voditi borbu protiv brodova koji ulaze u Boku kotorsku.
U Rosama se nalazi katolička crkva Sv. Gospe koju je dao sagraditi 1783. godine mletački vojskovođa Antonio Alberti kao i pravoslavna crkva Sv. Trojice oko koje je groblje gdje su sahranjeni poznati pomorski kapetani.
Lokalitet Rosa, kao i poluotok Luštica, bremenito je arheološkim iskopinama, a posebno su interesantna hidroarheološka iskopavanja na kojima su pronađena sidra, keramika, kao i jedan stari španjolski brod s početka XVI. stoljeća koji je doživio brodolom.
Samo mjesto okruženo je bujnom mediteranskom vegetacijom, borovima, čempresima, maslinama, rogačima. Mala pješčana plaža „Malo Rose" nedaleko od porta predstavlja posebni izazov mnogobrojnim kupačima u ljetnim mjesecima.