POČELA REALIZACIJA PROJEKTA "ORNIBA - ZASTITA PTICA NA BALKANU"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 30. siječnja 2013. - 11:26
Autor: 

U emisiji Zeleno plava eko Boka ugostili smo Petra Vujovića, savjetnika predsjednika Općine Tivat za medjunarodne odnose i ekonomski razvoj, koji je predstavio projekat "Orniba - zaštita ptica na Balkanu" koji se sprovodi kao dio IPA projekta.
"Projekat se počeo implementirati od 1.sijecnja i sprovoditi će se u naredne dvije godine. Ukupnja vrijednost projekta iznosi 366.000 eura, od čega partnerima iz Crne Gore će pripasti 189.000 eura.

Općina Tivat je sa crnogorske strane partner je zajedno sa Centrom za izučavanje ptica i zaštitiom ptica a sa druge strane partneri su italijanska kompanija "Oksfam" čije je sjedište u Sarajevu i NVO "Nase ptice" i " Novi val" iz Hutovog Blata.
Osnovni cilj projekta "Orniba - zaštita ptica na Balkanu" je valorizacija i očuvanje biodiverziteta ptica kroz migratorni koridora" kazao je za naš radio Petar Vujović.
Aktivnosti koje su planirane u narednom periodu su, rekonstrukcija infrastrukture na područiju tivatskih Solila, promocija sinergije birdwatchinga i turizma, održavanje ornitoloških kampova, edukativnih radionica, kampanja u medijima. Takodje je u planu i izgradnja info punkta, koji bi dodatno doprinio informiranju gradjana.
Na zajednickom sastanku koji se održava danas u Trebinju, biti će donijet akcioni plan.