KAMENICE U BOKI

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 03. travnja 2013. - 10:07
Autor: 

Uzgajalište „Školjke Boke" u Orahovcu jedino je veće uzgajalište ostriga – kamenica u Crnoj Gori. U taj pionirski posao, uz već uobičajeni uzgoj mušalja, vlasnik firme „Školjke Boke" Nevres Đerić krenuo je prije skoro 3 godine kada je iz Stona nabavio prvu mlađ kamenica. Iako je prošlog ljeta imao prve količine kamenice konzumne veličine koje je ponudio tržištu, Đerić je ipak u međuvremenu pretrpio i veliku štetu jer su mu orade uništile preko pola miliona primjeraka mladih i nedoraslih ostriga. U toku je drugi uzgojni ciklus, primijenjene su određene mjere zašite nasađenih kamenica od napada orada, pa se Đerić uskoro nada većem uspjehu i većim količinama konzumnih kamenica uzgojenih u Boki.

Ostriga je dvopolac a svaka u dva godišnja ciklusa razmnožavanja, izbaci i do 3 miliona komada mlađi. Iako uzgajivači preduzimaju sve što je u njihovoj moći da što veći procenat te mladji prihvate i nasade na svojim plantažama, neminovno je da se prirodnim putem, prvenstveno morskim strujanjima, dobar dio te mladji ipak raznese na mnogo šire prostranstvo. Iako su mlade ostrige izložene napadima orada, ježeva i morskih zvijezda koje ih jedu, neminovno je kaže Đerić, da će narednih godina te plemenite vrste školjke biti sve više na ranim lokacijama u Boki, baš zahvaljujući njegovom uzgajalištu.
Upravo je prihvat novoproizvedene mlađi tajna uspjeha uzgajivača kamenica, pa Đerić za te svrhe korsiti posebno konstruisane i patentirane naprave koje moraju istovremeno biti čiste, u određenoj mjeri hrapave, a sve to mora biti smješteno na adekvatnoj dubini mora u vodi odgovarajućeg saliniteta. Da bi porasla do konzumne veličine, kamenici treba od dvije ipo do tri ipo godine i za to vrijeme svaka školjka u raznim fazama uzgoja, kroz ruke uzgajivača prođe i do 20 puta.
O uzgoju kamenica i mušalja, ispunjavanju HACCAP standarada i uopšte položaju marikulture u Crnoj Gori u kontekstu naših pristupnih pregovora sa EU, više poslušajte u našoj emisiji o moru i pomorstvu „Neptun".
S.L.
Audio: Nevres Djeric uzgajaliste Skoljke Boke

Audio: kbb Darko Vukovic komandant MVCG

Audio: Finkantijeri zanimljivost