NASLIKAJ MURAL: "BUDUĆNOST KAKVU ŽELIM"

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 09. travnja 2013. - 11:21
Autor: 

U toku je likovni natječaj pod nazivom „Budućnost kakvu želim“ koji je raspisao Expeditio iz Kotora. Poziv je upućen đacima osnovnih i srednjih škola.  Pravo učešća na konkursu imaju učenici/e 8-9. razreda osnovnih škola i 1-2. razreda srednjih škola sa teritorije općina Tivat, Kotor i Herceg Novi. Predviđeno je (ali nije obavezno) da se konkurs realizuje na časovima likovne kulture ili likovnim sekcijama, uz pomoć nastavnika/ce.
Likovni konkurs „Budućnost kakvu želim“ se po nečemu razlikuje od uobičajnih akcija ovog tipa. Ideja je da, nakon konkursa, najbolji i najmaštovitiji izabrani radovi budu preslikani u vidu murala (zidnih slika) na manje-atraktivne zidne površine javnih prostora na teritoriji općina Tivat, Kotor i Herceg Novi (podzidi, neuređeni zidovi u prigradskim naseljima itd). U procesu oslikavanja murala učestvovaće mladi čiji radovi budu izabrani na natječaju. Radionice izrade murala biće održane tokom ljetnjeg raspusta I početkom jeseni tekuće godine. Nagrada će, dakle, biti da crteži mladih postanu dio javnog prostora i da na taj način pošalju građanima/kama pozitivne i afrimativne poruke svoje željene budućnosti.

Tema konkursa nije izabrana slučajno. „Budućnost kakvu želimo“ (originalni naziv „The Future We Want“) je dokument usvojen od strane Ujedinjenih nacija ljeta 2012, nakon Svjetskog samita o održivom razvoju Rio+20.
Cilj likovnog natječaja je, dakle, da se globalni principi održivog razvoja na kreativan način, kroz crteže  mladih, „spuste“ na lokalni nivo i da se tako prenesu široj javnosti.
Održivi razvoj može se definisati kao „razvoj koji ispunjava potrebe sadašnjih generacija, i pri tome ne ugrožava mogućnost budućih generacija da i one ostvare svoje potrebe“. Djeca i mladi ljudi su sastavni dio procesa odgovornog korišćenja resursa, tj. prirodnih i drugih sredstava kojima raspolažemo. Održivi razvoj se ne odnosi samo na životnu sredinu. Ovaj složeni pojam takođe obuhvata poboljšanje obrazovanja ljudi, njihovog zdravlja, načina ishrane, mogućnosti korišćenja vode, zapošljavanje i jednakost, vodeći u isto vrijeme računa o zaštiti voda, rijeka i okeana, bidiverziteta (raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta), šuma, kvaliteta vazduha, itd. Budućnost kakvu želimo su čisti i održivi gradovi, hrana, čiste rijeke i okeani, zdrava životna sredina, jednakost...
Aktivnost „Budućnost kakvu želim“ Expeditio sprovodi u saradnji sa Lokalnim samoupravama Tivta, Kotora i Herceg Novog. Realizuje se u okviru EXPEDITIO projekta “Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske” koji je podržan od strane Rockefeller Brothers Fund-a. Dio je Kalendara Mjeseca planete zemlje 2013
Rok za predaju radova  je petak 26. travnja 2013. do 17.00
Koordinatorka projekta i kontakt osoba je umjetnica Izabela Matoš, 067597332