MANK ĆE PRESELITI VRIJEDNO ARHITEKTONSKO ZDANJE DA BI GRADIO STANOVE

Time to read
3 minutes
Read so far

Četvrtak, 26. rujna 2013. - 10:33
Autor: 

Kompanija „Adriatic Marinas" koja u Tivtu na mjestu nekadašnjeg vojnog brodogradilišta Arsenal razvija nekretninski projekat Porto Montenegro, dobila je „zeleno svjetlo" nadležnih državnih institucija da ukloni jednu od posljednjih očuvanih starih i prepoznatljivih gradjevina bivšeg Arsenala, iako je ona formalno, pod odredjenim režimom zaštite. Riječ je o reprezentativnoj kamenoj zgradi starog tzv. vojnog kupatila, staroj preko 100 godina sa vrijednim i karakterističnim arhitektonskim obilježjima – tzv. pruskim svodovima.

Budući da se vojno kupatilo nalazi na lokaciji gdje je glavni autor ljetos usvojenih izmjena i dopuna Studije lokacije „Arsenal" iz 2008, arhitekta Mladen Krekić predvidio ukrštanje saobraćajnica koje povezuju okolne rezidencijalno-poslovne zgrade Porto Montenegra, država je aminovala da se jedan od rijetkih preostalih djelova arhitekstonske baštine Arsenala stareviše od vijeka, ukloni pred potrebom investitora da gradi elitne stanove za prodaju na tržištu. Stara reprezentativna kamena zgrada će tako, prema zamisli investitora koju su podržale državne institucije, biti preseljena oko 200 metara južnije, na dio kompleksa Gradskog parka u Tivtu koji je dugo godina služio kao parkiralište za radnike nekadašnjeg Arsenala, odnosno za kamione Komunalnog preduzeća Tivat. Arhitekta Krekić je u javnoj raspravi Tivćanima i lokalnoj upravi koji su izrazili nezadovoljstvo zbog namjere izmještanja vonjnog kupatila poručio da se taj objekat „ne može ostaviti na aktuelnoj lokaciji, već se mora seliti što je input koji smo dobili i od Ministarstva održivog razvoja i turizma", kao i da se dvospratna stara kamena gradjevina „visinom ne uklapa u urbanistički koncept" za parcelu na kojoj se nalazi, a gdje je inače, Krekić ucrtao izgradnju stanova za prodaju na tržištu u zgradama koje će imati do 4 sprata plus potkrovlje.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kojoj je tada na čelu bila mr Ružica Ivanović, je 10.travnja dala negativno mišljenje na nacrt izmjena i dopuna Studije lokacije „Arsenal" ocjenjujući da je on "neprihvatljiv sa konzervatorskog aspekta". Vlada Crne Gore je ipak, 25.srpnja usvojila taj dokument, a sa njime i namjeru Krekića da izmjesti vojno kupatilo na novu lokaciju i prilagodi taj objekat novoj namjeni.
"Finansiranje izmještanja i ponovne izgradnje vojnog kupatila vršiće investiror-Porto Montenegro, u skladu sa smjernicama koje propisuje nadležna institucija zaštite kulturne baštine, dok je lokacija za ponovnu izgradnju vojnog kupatila odobrena od strane Općine Tivat. Izmještanjem Vojnog kupatila u zonu gradskog parka (koji je u vlasništvu Općine) i uređenjem terena, u skladu sa smjernicama plana, unaprijedio bi se godinama devastran prostor parka a uvođenjem nove namjene u objekat, dislociranog vojnog kupatila, ( galerija, kafe...) dobio potpuno novi kvaltiet prostora."- smatraju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
Aktuelna direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara mr Anastazija Miranović, kaže da je nakon konsultacija sa obradjivačem i Općinom Tivat, "konstatovano je da je većina primjedbi Uprave usvojena."
" Riječ je o zaštiti kompleksa Radali, uredjenju prostora oko crkve Blagovijesti, zaštiti tzv. "oficirskih zgrada" i iznalaženju adekvatnog rješenja za dislokacija objekta vojnog kupatila. Obzirom da Uprava nije bila zadovoljna prvim reakcijama obradjivača predmetnog planskog dokumenta, insistirala je na dodatnim konsultacijama. Smatramo da su dodatne konsultacije urodile plodom i da je većina primjedbi Uprave usvojena. Najviše dilema je bilo u traženju rješenja za očuvanje objekta vojnog kupatila. Finalno rješenje podrazumijeva dislokaciju kompletnog objekta ( a ne samo fragmenata, kako je bilo predloženo), na lokaciju koja će dodatno oplemeniti veliki Gradski park, odnosno, ponuditi novi prostor za kulturno- zabavne aktivnosti gradjana Tivta. Ta je lokacija godinama korišćena za potrebe gradskog Komunalnog preduzeća. Inače, investitor će za ovo rješenje utrošiti gotovo duplo veću sumu novca nego što bi to iziskivala zaštita objekta na postojećoj lokaciji."- istakla je nova čelnica Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Prema nezvaničnim informacijama, ukoliko državne institucije ostanu tvrdo na stavu da se vojno kupatilo preseli na novu lokaciju, njegovo prenošenje i ponovna izgradnja metodom "kamen po kamen", kompaniju "Adriatic Marinas" će koštati najmanje 900 tisuća eura. Inače, iste te institucije su prilikom donošenja originalne Studije lokacije Arsenal 2008 godine takodje "tvrdo obećale" da će se četiri najstarije radioonice Arsenala koje su takodje bile arhitektonska i industrijska kulturna baština, sigurno preseliti na novu lokaciju ukoliko ih ne bude bilo moguće adaptirati za novu namjenu na njihovoj originalnoj lokaciji u jugoistočnom dijelu kompleksa Arsenala. Uprkos tome, one su sravnjene sa zemljom i nikada nisu "dislocirane" kako je to bilo obaveza investitora. Umjesto njih, ovdje je podignuta prva rezidencijalno-poslovna zgrada Porto Montenegra "Teuta" u kojoj pored ostalih, stanove imaju Piter Mank i crnogorski državljanin Natanijel Rotšild, a uskoro će na ostatku tog placa početi i izgradnje nove rezidencijalno-poslovne zgrade nazvane "Ksenija".
Siniša Luković