STRUČNI SKUP STANJE I VALORIZACIJA PLANTAŽA KESTENA U CG SA POSEBNIM OSVRTOM NA LOKALITET STOLIVA

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 27. studenog 2013. - 10:45
Autor: 

U skolopu ovogodišnje manifestacije „Kostanjada", koju organiziraju Udruženje Kamelija i Mjesna zajednica Stoliv, programom je planirano održavanje Stručnog skupa pod nazivom „Stanje i valorizacija plantaža kestena u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na lokalitet Stoliva".
Stručni skup će se održati dana 29.11.2013 godine (petak) u sali Skupštine općine Kotor (Palata Bizanti) sa početkom u 18 sati.
Cilj skupa je da, u saradnji sa stručnim licima iz oblasti zaštite prirode i planiranja prostora, predstavnicima nadležnih institucija, državnih i lokalnih organa i nevladinog sektora, ukažemo na ugroženost i neophodnost kompleksne zaštite ekonomskih i ambijentalnih vrijednosti pomenutog lokaliteta.

Sa ovog skupa ponovo će biti osnažena inicijativa da se Vrmac proglasi parkom prirode.
Brdo Vrmac, na čijim se obroncima prostire teritorija Stoliva, prekriveno je gustom raznovrsnom mediteranskom vegetacijom koja ga u tom pogledu čini potpuno različitim od okolnih planinskih masiva Lovćena i Orjena. Ova vegetacija je tokom vjekova često bila predmet istraživača - botaničara koji su pojedine biljne vrste na ovim terenima prvi put pronašli i opisali. Među najvrijednijim biljnim vrstama ovog područja, pored masline, svakako je kostanj-kesten (Castanea sativa-Mill.), kojeg je 1768 na ovom lokalitetu opisao i čuveni italijanski botaničar Visiani.
Pored Stoliva i još nekih manjih lokaliteta na brdu Vrmac, na teritoriji Boke kotorske poznati su nasadi kostanja u Kostanjici i H.Novom (Savinska Dubrava) a također i u Baru (područje Krajine na padinama Rumije).
Iz dostupne literature, poznato nam je da je ova biljka u čitavom svijetu napadnuta od gljivice Cryphonectria parasitica te da se u prošlom vijeku proširila i na čitavu Evropu.
Najnoviji nalazi koji su na našu inicijativu uz pomoć lokalne samouprave-Općine Kotor, obavljeni od strane nadležnih institucija države Crne Gore, potvrđuju da to oboljenje i dalje egzistira i na našim nasadima u Stolivu.
Upoznati smo da se u inozemstva već odavno poklanja velika pažnja na ispitivanju zdravstvenog stanja ove vrijedne voćne vrste, preduzimaju se fitosanitarne i druge mjere zaštite i revitalizuju areali pod ovom kulturom.
Iako je areal pod nasadima kostanja u Stolivu dosad bio prepoznat kao zaštićen pojas u svim urbanističkim planovima, postoje tendencije da se kod izrade novog prostornog plana, ove površine kao i druge zelene površine, urbanizuju u cilju izgradnje.
Opravdana je bojazan većine naših građana i mjesnih organizacija, koji shvataju prirodne, ambijentalne i ekološke vrijednosti našeg mjesta, da bi takve namjere, pod određenim okolnostima, mogle i da se realizuju. U tom cilju iskazujemo napor za blagovremenim skretanjem pažnje na potencijalne prijetnje, kako bi i na taj način uticali na donosioce odluka o namjeni ovog, nadamo se i ubuduće, strogo zaštićenog prostora - kaže se u zvaničnom priopćenju MZ Stoliv i NVO "Kamelija".