EKSPERTI SA MALTE IZRADIĆE PLAN SIGURNE PLOVIDBE ZALIVOM BOKE

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 08. siječnja 2014. - 10:26
Autor: 

Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore (UPS) počinje implementaciju projekta „Plan sigurne navigacije u Boki Kotorskoj" za čiju je izradu izdvojeno 50 tisuća eura. Studiju za izradu ovog plana čiju je izradu zatražilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, napravila je jedna specijaliziranih kompanija sa Malte koja je dala najpovoljniju ponudu na tenderu UPS, okončanom pred novogodišnje praznike.
Direktor UPS kapetan Vladan Radonjić kaže da će već krajem naredne nedjelje ekperti sa Malte doputovati u Crnu Goru i 20.siječnja sastati se sa predstavnicima zainteresiranih strana – Luke Kotor, Pilotske službe te luke, Lučke uprave Crne Gore, Lučke kapetanije Kotor, Jadranskog brodogradilišta Bijela, Porto Montenegra iz Tivta, „Pomorskog saobraćaja" Kamenari, Sektora za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, Mornarice VCG i Agencije za kontrolu letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

„Taj početni sastanak daće obradjivačima studije generalnu sliku aktuelnih prilika u zalivu Boke kotorske sa stanovišta organizacije i bezbjednosti plovidbe, kao i pregled potreba i sugestija svake od zainteresovanih strana. Nakon toga, uslijediće ucrtavanje u navigacionu kartu Boke svih sidrišta, tzv. separacionih zona odvojene plovidbe, zona zabranjenih za sidrenje i plovidbu i ostaloga vezanog za sigurnost plovidbe u vodama zaliva." – kazao je Radonjić.
Jedan od zadataka eksperata sa Malte je i da naprave procjenu rizika od pomorskih nesreća u zalivu, odnosno od sudara, nasukanja i prevrtanja brodova, kao i da izrade operativni plan djelovanja u takvim vanrednim situacijama.
Kapetan Radonjić naglašava da je rok za izradu studije 4 mjeseca, tako da bi Boka kotorska već početak prestojeće glavne nautičke sezone u svibnju, mogla da dočeka sa mnogo uredjenijim i organizovanijim sistemom plovidbe u vodama zaliva koje ljeti bukvalno „vrve" od raznih brodova, jahti i manjih plovila.
S. Luković