PRIJAVITE EKO KRIMINAL

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 16. siječnja 2014. - 11:29
Autor: 

Ekološki pokret ,,OZON" poziva građane da putem platforme Uprave za inspekcijske poslove koju čine telefonski broj 080 555 555 i e-adresa: prijave@uip.gov.me ili našeg online servisa EKOSKOP i e-adresa: ekoskop@ozon.org.me prijave slučajeve koje ulaze u domen ekokriminala.
Pošto je ekokriminal, ne samo po našem mišljenju, uzeo maha kako u šumskim kompleksima, tako i u urbanim sredinama, vjerujemo da institucije moraju biti aktivne i omogućiti građanima da prijave nepravilnosti poput krivolova, nelegalne eksploatacije rječnog materijala, prodaje mesa zaštićene divljači u restoranima ili nelegalno posječene šume na javnim površinama, ali i mnogih drugih bez obzira na njihov obim.
Kako je i Uprava za inspekcijske poslove pozitivno reagovala na naš predlog da se postojeće platforme koriste i za prijavljivanje slučajeva ekokriminala, što ovom priliko pozdravljamo, nadamo se da će i interesovanje javnosti za ovu mogućnost biti veliko i da neće izostati građanska odgovornost.

Ekološki pokret ,,OZON" će u narednom periodu pratiti prijavljivanje slučajeva ekokriminala i njihov ishod, te informisati javnost o tome, a u narednom periodu iniciraćemo više javnih dešavanja na kojima ćemo razgovarati o nelegalnim i nezakonitim pojavama - kaže se u pozivu Ekološkog pokreta ,,OZON"
Ekološki ,,OZON" je osnovan 16.rujna 2006. godine, na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.
Misija organizacije je doprinos kvalitetnijem i pravovremenom informiranju i učešću javnosti u donošenju odluka i javnih politika iz oblasti životne sredine kroz kontinuiranu edukaciju, podrška efikasnoj i neselektivnoj primjeni zakona i međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine putem monitoringa i međusektorske saradnje, zaštita javnog i interesa budućih generacija kroz ekološki aktivizam.