“TIVATSKA ANTIKORUPCIJSKA AKCIJA”

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 29. siječnja 2014. - 16:02
Autor: 

"Tivatska antikorupcijska akcija" (TAA) naziv je novoformirane NVO i internet-portala koji je pokrenula grupa intelektualaca iz Tivta, sa ciljem da edukuju i animiraju gradjane da prijavljuju i spriječavanju korupciju i sukob interesa u djelovanju prvenstveno lokalne uprave.
"Ciljevi udruženja su borba protiv korupcije i zloupotrebe ovlašćenja u lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, i uopšte u institucijama sistema, promocija solidarnosti i društvene odgovornosti za socijalno ugrožene grupe građana, zaštita prirode, promocija nauke, umjetnosti, i duhovnih znanja, tead na podizanju urbanističke i arhitektonske kulture."- saopštili su osnivači nove NVO i portal na adresi www.antikorupcijativat.me .

Jedan od pokretača ove inicijative je i odbornik HGI u SO Tivat mr Miomir Abović koji naglašava da će djelatnost nove NVO i portala biti "praćenje rada lokalne samouprave, i ostalih institucija koje rade na teritoriji općine Tivat, uočavanje i javno ukazivanje na korupciju, sukob interesa i zloupotrebu ovlašćenja, te edukacija i ohrabrivanje građana da uočavaju i prijavljuju korupciju i zloupotrebu službenog položaja".
"Takodje ćemo organizovati rane dogadjaje - tribine, okrugle stolove, stručne skupove, izložbe, predavanja, konkurse, a bavićemo se i publikovanjem štampanih i elektronskih materijala iz oblasti antikorupcije i zaštite javnog interesa."- istakao je Abović.
S.L.