IZLOŽBA SKULPTURA - ŽENE STVARAOCI

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 05. ožujka 2014. - 9:52
Autor: 

„Savremena crnogorska skulptura – žene stvaraoci" naziv je izložbe skulptura koja je sinoć otvorena u galeriji Buća - Luković a čiji je autor postavke je Dušica Gardašević.
Izložbu je otvorila povjesničarka umjetnosti Ana Ivanović:

"Izložba odabranih radova predstavlja nastavak izložbe otvorene u ovoj istoj galeriji u kojoj su prezentirani radovi muških kolega, predstavlja i sovjevrstan presjek aktuelnih dešavanja na polju crnogorske skulpture. Nije nepoznanica da u istoriji umjetnosti do perioda poslije II svjetskog rata ima veoma malo vajarki. Žena je do tog period prisutna najčešće kao tema. Predrasude da žene zbog svoje fizičke konstitucije ne mogu biti dobri vajari, pogotovu u materijalu koji zahtjeva fizičku snagu, prevazidjene su. A mit o vajaru ustuknuo je pred podjednakim učinkom žena u ovom mediju.
Kako je riječ o individualnostima svaka od umjetnica utkala je nešto od svoje lične mitologije a kroz radove se mogu isčitavati najdublji slojevi njihovih intimnih preoukopacija" - kazala je Ana Ivanović.
Postavku čine radovi 17 vajarki, koje svoj rad prezentuju sa po jednom skulpturom: Tijana Dujović Liščević, Nada Kažić, Jelena Pavićević, Ana Miljkovac, Lada Perović, Ivanka Vana Prelević, Danijela Mršulja Vasić, Nikolina Zuber, Milijana Istijanović, Vlatka Vujošević, Ivana Radovanović, Bojana Pavićević, Čakalović Maja, Biljana Rašković Međedović, Aleksandra Božović Arabelović, Tanja Topuzoska, Suzana Živković Pajović.