INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA SLAVI 50-tu OBLJETNICU

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 22. lipnja 2011. - 9:25
Autor: 

Institut za biologiju mora iz Kotora na jesen, kada ta naučno istraživačka ustanova slavi 50-tu obljetnicu osnivanja, dobiće novu modernu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta morske vode. Riječ je o projektu koji se realizira kroz MIDAS program Svjetske banke za jačanje kapaciteta institucija koje se bave kontrolom procesa proizvodnje hrane, a Institut za biologiju mora na tom planu veoma je značajan kada je u pitanju marikultura, prvenstveno proizvodnja školjki. Direktor Institiuta dr Aleksandar Joksimović kaže da će u narednom periodu na Crnogorskom primorju boraviti dva naučno-istraživačka broda iz Italije koji će nastaviti sa ranije započetim istraživanjima resursa male plave ribe za ulov plivaricama, odnosno resursa bijele ribe za ulov kočama. Na oba broda boraviće stručnjaci iz Italije i kotorskog Instituta, a najnoviji rezultati biće prezentovani FAO ADRIAMED projektu, kao i Generalnoj komisiji za ribarstvo Mediterana.

Joksimović je ukazao i na paradoks da u Crnoj Gori praktično ne postoji privredni ribolov velikih, pelagijskih vrsta plave ribe, prvenstveno tune i sabljarke plutajućim parangalima. On to objašnjava nedostatkom tradicije u tom vrstu ribolova u Crnoj Gori, čiji ribari nemaju iskustva ni tradicije u korištenju plutajućih parangala na otvorenom moru, onako kako to već više od stotinu godina veoma uspješno rade ribari u Hrvatskoj ili Italiji. On je ukazao da migratorni putevi tune i sabljarke tokom perioda mrijesta na Jadranu, vode upravo kroz teritorijalno more Crne Gore, pa je velika šteta što se te okolnosti adekvatno ne koriste. Institut za biologiju mora je već istražio i nekoliko lokacija na Crnogorskom primorju koje su pogodne za vještački uzgoj tune koga kod nas takodje još nema, a Crna Gora tek treba da postane i članivca internacionalne Komisije za zaštitu atlantske tune koja državama odobrava kvote za izlov te ribe, ali i pomaže pri vještačkom uzgoju tune. Više o ovome i drugim zanimljivostima iz rada Instituta za biologiju mora iz Kotora, poslušajte u novom izdanju naše emisije „Neptun".
Siniša Liković
Audio: Dr. Aleksandar Joksimović