HRVATA U CRNOJ GORI 6021 ILI 0,97%

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 12. srpnja 2011. - 9:54
Autor: 

Predstavnici Monstat - Zavoda za statistiku Crne Gore na konferenciji za medije objavli su rezultate popisa, koji se odnose na broj stanovnika prema polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku po općinama u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori živi 44,98 odsto Crnogoraca, 28,73 procenata građana se izjašnjava kao Srbi; Bošnjaka je 8,65; Muslimana 3,31; Albanaca 4,91; Roma, 1,1; Hrvata 0,97 dok se 4,87 odsto građana nije nacionalno opredijelilo - ovo su preliminarni podaci Popisa 2011. godine saopšteni na konferenciji za novinare Monstata.
Srpskim jezikom govori 42,88 odsto a 36,97 procenata crnogorskim jezikom. Albanskim jezikom govori 5,27 odsto građana, bošnjačkim jezikom govori 5,33 odsto, hrvatskim 0,45 i srpsko-hrvatskim 2,63 odsto.

Kada je vjeroispovjest u pitanju, dominantno je pravoslavno stanovništvo, sa 72,07 odsto. Pripadnika islamske vjeroispovjesti je 15,97 odsto, katolika 3,44, dok je pripadnika muslimanske vjeroispovjesti 3,14 odsto.
Ostalij vjeroispovjesti je 1,02 odsto, a ateista 1,24 odsto. Po tom pitanju nije se izjasnilo 2,61 odsto građana.
Struktura stanovništva prema polu u Crnoj Gori žena 51% a muškaraca 49%.
Prema popisu iz 1991 godine Crnogoraca je bilo skoro 62 procenata, a Srba nešto preko 9 procenata, popis iz 2003. godine je pokazao da su Crnogorci u Crnoj Gori zastupljeni sa 43,16 procenata, a Srbi 31,99 procenta, Bošnjaci 7,77, Albanaca 5,03, Muslimana 3,97, Hrvata 1,1 odsto dok je 4,34 odsto bilo neopredijeljeno.
Kako je Monstat ranije saopštio, u Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima popisa, živi 620 hiljada 029 stanovnika.