HIDROGRAFSKI PREMJER PLOVNIH PUTEVA SKADARSKOG JEZERA

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 25. listopada 2011. - 13:59
Autor: 

Ekipe Sektora za hidrografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (SHO) iz Lepetana, upravo su završile hidrografski premjer dijela plovnih puteva na Skadarskom jezeru. Po narudžbi Nacionalnog parka Skadarsko jezero, ultrazvučnim dubinomjerom i novonabavljenim najsuvremenijim side scan sonarom, snimljeno je oko 30 kilometara dužine plovnog puta izmedju Virpazara i Murića. Stručni konsultant u SHO mr Dušan Slavnić koji je gost naše emisije o moru, pomorstvu, ribarstvu, marikulturi i nautičkom turizmu „Neptun", kaže da je tom prilikom na dnu Skadarskog jezera otkriveno i više olupina potopljenih brodova. Za neke od njih, poput drvenog broda dugog oko 30 metara koji leži na samom ulazu u Virpazarski kanala, do sada se uopšte nije ni znalo, pa se nakon hidrografa i ljudi zaduženih za održavanje plovnih puteva, nalazima SHO na dnu Skadarskog jezera mogu pozabaviti i podvodni arheolozi.

Sektor za hidrogrografiju Hidrometeorološkog zavod Crne Gore, uskoro će dobiti novu opremu vrijednu oko 100 tisuća eura. Nova oprema kupuje se iz sredstava dobijenih kroz IPA predpristupni program EU, odnosno projekat prekogranične suradnje Crne Gore i Hrvatske nazvan „Zajednička promocija i unapredjenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju". Nosioci tog projekta započetog u sječnju ove godine, ukupno vrijednog više od 450 tisuća eura, su Hrvatski hidrografski institute iz Splita (HHI) i Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
SHO je kroz ovaj projakt već nabavio dio moderne opreme, od koje je najznačajni novi visokofrekventni side scan sonar za precizno pretraživanje i mapiranje morskog dna. Pri kraju je tenderska procedura za kupovinu još nekih novih aparata i opreme, ukupne vrijednosti oko 100 tisuća eura. Medju novom opremom koja uskoro stiže u SHO su najsuvremeniji ultazvučni strujomjer za mjerenje morskih struja, koji po principu ultazvuka i Doplerovog efekta precizno mjeri intenzitet i smjer struja u kompletnom profilu dubine mora na odredjenoj lokaciji, UV rezistentni ploter za štampanje nautičkih karata po principu print on demand, gravitaciona sonda za uzimanje uzoraka površinskih sedimenata sa morskog dna, novi GPS prijemnici, te CTD sonda za okeanografska mjerenja.
Do kraja naredne godine u sklopu ovog IPA projekta crnogorski i hidrografi iz Hrvatske sakupiće sve podatke neophodne za izradu nove specijalizovane nautičke publikacije – Peljara za područje Dubrovačko-neretvanske županije i Boke Kotorske, a biće izradjene i nove karte akvatorijuma luka Bar i Zelenika, te marine "Porto Montenegro" u Tivtu.
Audio: Dušan Slavnić

Royal Princess