Centar za djecu sa smetnjama u razvoju gradit će se i tijekom sezone

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 28. veljače 2019. - 8:41
Autor: 

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju je razvojni projekt i od velikog interesa za Tivat, i njegova izgradnja je prioritet Općine Tivat – priopćio je predsjednik Općine Tivat dr. Siniša Kusovac na sastanku s predstavnicima NVO, Centra za socijalni rad, tivatskih odgojno-obrazovnih ustanova i Goranom Kuševijom, generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja.

„Izgradnja Centra je planirana u narednih šest do osam mjeseci. Pošto se radi o objektu od javnog interesa, u izvođenju radova neće biti prekida ni tokom turističke sezone. Takođe, razvoj Centra je proces koji treba da se odvija na dva plana – paralelno sa izgradnjom radićemo i na pravnoj regulativi, na administrativnom i normativnom planu, kako bi kada bude završena izgradnja objekta svi drugi preduslovi za njegovo funkcionisanje bili pripremljeni“, naveo je Kusovac.

Predsjednik je dodao da će Općina Tivat samostalno ili u suradnji s donatorima, osigurati nabavku specijalno transportnog vozila za prijevoz korisnika Centra.

Prema riječima direktora Kuševije, Ministarstvo će pomoći u opremanju Centra, samostalno i uz potporu donatora, participacijom za svakog korisnika za koji Centar za socijalni rad procijeni da je kandidat za ovaj vid zaštite.

„Normativi i standardi za jedan ovakav centar su zadovoljeni i veoma se radujem što je Tivat, kao jedna od najrazvijenijih opština, veoma ozbiljno prišao ovom poslu. Dnevni centar mora imati licenciran stručni kadar, u skladu sa standardima koje propisuje Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti. Ministarstvo je spremno da pruži svu podršku“, dodao je Kuševija.

Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja, Darka Ognjanović je podsjetila da je urađen glavni projekt, i da je Radna grupa imala podršku Ministarstva tijekom pripreme pravnih akata i Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje Centra kojeg je usvojila Skupština Općine.

„Predviđena je i odluka o osnivanju, a Elaboratom smo obuhvatili i opremanje i sistematizaciju radnih mjesta“, navela je Ognjanović.

Marijana Mišić Škanata, predsjednica NVO „Evropski dom“ je navela da Centar mora imati defektologa i odgovarajuća stručna lica.

Centar za djecu sa smetnjama u razvoju bit će izgrađen na Seljanovu u multifunkcionalnom objektu. Ovaj ustanova imat će 150 metara kvadratnih na raspolaganju za rad s djecom. Izgradnja Centra koštat će oko 740 tisuća eura, a opremanje i funkcioniranje u prvoj godini oko 200 tisuća eura.