Glovo postavlja nove standarde u domeni socijalnih prava kurira

Time to read
4 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 01. studenog 2021. - 9:02
Autor: 

Inicijativom „The Couriers Pledge" ("Zavjet kuririma") Glovo je iskazao namjeru da niz socijalnih prava, koja podrazumijevaju unaprijeđenje beneficija za svoje honorarne radnike, bez obzira na njihov tip zaposlenja i radni status u kompaniji, do 2023. godine primijeni u svim zemljama u kojima posluje. Do kraja drugog kvartala 2022. godine ova inicijativa će biti primijenjena u Maroku i Gruziji, a potom i ostalim zemljama u kojima Glovo posluje. Projekt se sprovodi sa "Fairwork"projektom, koju čine nezavisni međunarodni eksperti čijom se procjenom ukazuje na uspjeh i utjecaj sprovođenja inicijative.

1. 11. 2021. — Glovo, jedna od vodećih svetskih multikategorijskih platformi za dostavu, najavila je inicijativu "The Couriers Pledge" ("Zavjet kuririma"), koja podrazumijeva posvećenost kompanije da unaprijedi socijalna prava i beneficije dostavljača, bez obzira na njihov tip zaposlenja ili radni status u kompaniji.

"The Couriers Pledge" ("Zavjet kuririma"), kreiran na osnovu savjeta Fairwork projekta, međunarodnog skupa nezavisnih eksperata, uspostavlja novi set standarda koji uključuje pravičnu zaradu po satu (po uzoru na podatke WageIndicator-a o pravičnim zaradama i dnevnim platama), unaprijeđenje bezbjednosti, osiguranja i pristupa obuci. Glovo je prepoznao da ekonomija honorarnih poslova (tzv. gig ekonomija) predstavlja značajan izvor prihoda za kurire i želi obezbijediti jednak pristup socijalnim pravima i beneficijama za dostavljače, nezavisno od načina na koji rade sa Glovo platformom.

Glovo namjerava da ovu inicijativu primijeni na 40 posto svoje mreže do kraja lipnja 2022., pri čemu će Maroko i Gruzija biti prve zemlje uključene u početnu fazu projekta. Cilj je da se implementacija "The Couriers Pledge" ("Zavjeta kuririma"), sprovede u svim zemljama u kojima Glovo posluje do kraja 2023., uključujući i Crnu Goru.

Pravičnija budućnost rada:

U sklopu svoje posvećenosti uspostavljanju pravičnije budućnosti rada i pružanju veće bezbjednosti i zaštite kurira, Glovo se obvezao na sljedeće:
● Pravičnije zarade. Potpuna transparentnost pravične zarade po satu za kurire, nezavisno od formata njihovog rada, kao i dodjeljivanje „bonusa za lojalnost", koji se može zamijeniti za slobodne dane.
● Unaprijeđenje osiguranja. Pomoć kod različitih vrsta nezgoda, odgovornosti trećih lica i transporta robe, kao i naknade za bolovanje, porodiljsko i roditeljsko odsustvo i pristup beneficiji „Porodični trošak".
● Bezbjednost i održavanje opreme. Kompleti za bezbjednost na putu, uključujući kacige i reflektujuće jakne, koji će biti dostupni svim kuririma preko Glovo prodavnice, kao i pristup stanicama za popravku i održavanje bicikala.
● Proaktivni menadžment. Pravičan i pristupačan proces žalbe dostupan svim kuririma kojima je onemogućena upotreba aplikacije. Novi kanali omogućavaju kuririma da zajednički doprinose odlukama koje utječu na njihovu suradnju s platformom i potiču otvoren dijalog sa kuririma i udruženjima.
● Briga o zajednici kurira. Dostupnost tečajeva obuke o poduzetništvu, poslovnom menadžmentu, IT vještinama ili jezicima kako bi se pomoglo kuririma da razviju svoje profesionalne vještine i napreduju u karijeri. SOS dugme u aplikaciji je implementirano za slučaj hitnih situacija, a istaknuta je i politika suzbijanja diskriminacije.

Fairwork proces revizije:

"Obaveze koje je kompanija Glovo preuzela u okviru ove inicijative biće predmet eksterne revizije koju će sprovoditi Fairwork, a svi izvještaji će biti javni. Kao nezavisna strana, zadatak Fairwork projekta nije da unaprijeđuje praksu kompanije, već da vrši procjenu i izvještava o napretku koji Glovo ostvaruje u odnosu na pet Fairwork principa poštenog rada.

Fairwork eksterna revizija sastojat će se od anketa i intervjua sa kuririma u zemljama u kojima se sprovodi inicijativa, a Glovo će biti isključen iz ovih procesa kako bi se osiguralo da rezultati revizije budu nezavisni, tačni i objektivni. Prva procjena biće obavljena prije pokretanja inicijative u Maroku i Gruziji, dok će druga biti sprovedena u prva tri mjeseca. Fairwork je međunarodni istraživački projekat koji na osnovu pet principa ocjenjuje uslove za rad na digitalnim platformama. Fairwork radi reviziju bez nadoknade od strane Glova. U krajnjem izvještaju, Fairwork će istaći sve oblasti u kojima kompanija ne postupa u skladu sa principima koje je sebi zadala.

„Iako je ekonomija honorarnih poslova (gig ekonomija) otvorila nove mogućnosti svima koji u njoj učestvuju, važno je napomenuti da su i izazovi koji iz ovakvog poslovanja proizilaze značajni za njegove učesnike i da je potrebno unaprijeđenje, naročito kada su u pitanju socijalna prava kurira. Glovo je posvećen tome da svojim kuririma omogući pristup većim socijalnim pravima, bez obzira na vrstu ugovora koji imaju. Do 2023. godine očekujemo da ćemo sarađivati sa oko 240.000 kurira širom svijeta na mjesečnom nivou i posvećeni smo tome da im obezbijedimo veća socijalna prava i beneficije, istovremeno štiteći ono što im je i samima jako važno, njihovu autonomiju i fleksibilnost. Kao kompanija, smatramo da ova inicijativa postavlja novi industrijski standard za pravičniju ekonomiju honorarnih poslova – onu koja koristi najbolje prakse i u svojoj srži poštuje socijalna prava", rekao je Sacha Michaud, suosnivač kompanije Glovo.

„Trenutna situacija u biznisima koji posluju na ovaj način je takva da većina radnika nema osnovna radna prava, niti zaštitu. Uslovi za rad su nerijetko opasni, zarade niske i nekonzistentne, a prisutne su i prepreke za kolektivnu organizaciju. Glovo, kao jedna od najvećih kompanija u ovoj oblasti, mogla bi da postane primjer dobre prakse, ukoliko se posveti sprovođenju sveobuhvatne politike koja unapređuje uslove radnika. Fairwork ne podržava kompanije, već daje nezavisne procjene njihovih politika i praksi. Sa te pozicije pozdravljamo poziv kompanije Glovo da pružimo nezavisnu procjenu njihove inicijative "The Couriers Pledge" ("Zavjet kuririma") i radujemo se testiranju njegove primjene na terenu u odnosu na principe poštenog rada koje smo nezavisno ustanovili", izjavio je profesor Mark Graham, direktor Fairwork projekta.

Osim Fairwork projekta, Glovo se povezao i sa WageIndicator.org u vezi sa životnim standardima u zemljama, kao i sa kompanijama Qover i Chubb".

O kompaniji Glovo.

"Glovo je jedna od prvih aplikacija za dostavu više kategorija proizvoda i jedna od vodećih svjetskih platformi za dostavu. Osnovan u Barseloni 2015. godine, Glovo posluje u Jugozapadnoj Europi, Istočnoj Europi i Africi. Aplikacija povezuje korisnike s restoranima, lancima supermarketa i maloprodajnim prodavnicama. Takođe, uključuje kategoriju „bilo šta" koja korisnicima omogućava da naruče što god žele u svom gradu".

Za više informacija o Glovu posjetite: http://about.glovo.com/en/

O Fairwork projektu:

"Fairwork je istraživački projekat sa sjedištem na Univerzitetu Oksford i Berlinskom centru za društvene nauke, a posvećen je ukazivanju na najbolje i najgore prakse u ekonomiji koja posluje preko platformi. Fairwork principi su nastali iz informacija dobijenih od međunarodnih eksperata, kao i testimonijala radnika širom svijeta. Koristeći te principe, Fairwork razvija ocjene „pravičnosti" za platforme. Procenjujući platforme u odnosu na ove mjere, Fairwork teži da ukaže ne samo na to što je ekonomija platformi danas, već i što ona može da bude u budućnost".

Za više informacija o Fairwork projektu posjetite: www.fair.work.