Javna rasprava o raspodjeli sredstava za financiranje sporta

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 06. rujna 2017. - 9:49
Autor: 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, nakon osme sjednice Skupštine Općine Kotor, koja je održana 1. rujna ove godine, a na kojoj je utvrđen Nacrt odluke o visini, kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje sporta broj 11-13692 od 1.9.2017. godine, objavljuje Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje sporta.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje sporta trajat će 30 dana: od 4. rujna do 3. listopada 2017.godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave Nacrt će za uvid biti dostupan svakog radnog dana od 8 do 14 satiu zgradi Općine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ( I sprat, kanc.br.15) i na portalu Općine Kotor www.kotor.me. Više informacija putem telefona 325-874 i 325 – 860 (lokali 227 i 116).

Javne rasprave će biti održane u Palači Bizanti:

 - Prva javna rasprava - u četvrtak 14. rujna, s početkom u 10 sati,

- Centralna javna rasprava - u četvrtak 28. rujna s početkom u 10 sati.

 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti upućuje poziv svim zainteresiranim subjektima da svojim sudjelovanjem doprinesu izradi što kvalitetnije odluke. Za realizaciji ovog Programa zadužen je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji će na osnovu primjedbi, prijedloga i sugestija sačiniti izvješće o javnoj raspravi. Pozivaju se zainteresirani/e građani/ke da sudjeluju u javnoj raspravi, daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke o visini, kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje sporta.