Kamp Dinara back to LIFE čuva mjesto za sudionika iz iseljeništva

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 26. svibnja 2021. - 8:42
Autor: 

Otvorene su prijave za edukativno-volonterski kamp Dinara back to LIFE koji će se održati od 5. do 19. rujna 2021. u Vrlici kod Knina. Na prijave su pozvani svi studenti prirodoslovnih usmjerenja, koji žele usvojiti teorijska i praktična znanja o restauraciji travnjaka i održivom upravljanju prirodom, a jedno je mjesto u kampu rezervirano za sudionika iz iseljeništva.

Troškove smještaja i hrane snosi organizator, kao i trošak prijevoza za sudionike (dolazak i odlazak), a za sudionika iz iseljeništva putni troškovi će biti sufinancirani u protuvrijednosti iznosa do 200 eura. Broj sudionika je ograničen na 20. Prijave su otvorene do 5. lipnja, a studenti koji su primljeni u kamp bit će o tome obaviješteni nakon 15. lipnja. Prijave – ovdje (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8pnhFB2Q_zurVXuM38raTemDCPx_myYFCiatJt-i_r3Z6LQ/viewform).

Kamp je predviđen za studente, buduće stručnjake na području zaštite prirode, motivirane za volontiranje na kampu i za korištenje stečenog iskustva i znanja za daljnje studiranje, znanstveni rad ili posao. Osim praktičnog iskustva restauracije, naglasak kampa će biti na edukativnoj komponenti, predstavljanju tema važnih za planiranje upravljanja u zaštiti prirode. Predavači na kampu bit će stručnjaci s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, LAG-a Cetinska krajina, kao i Biomovi eksperti.

Restauracija travnjaka provest će se na području Dinare, u neposrednoj blizini smještaja. Organizatori će studentima osigurati i prijevoz po terenu, potrebne alate i opremu za rad, kao i vodstvo na terenskom radu. Smještaj volontera je u Ekološkoj stanici Vrlika (obnovljenoj 2009. godine: https://www.pmf.unizg.hr/biol/ekoloska_stanica, smještenoj u selu Ježević, zaseoku Vučemilovići.

Od volontera se očekuje spremnost za sudjelovanje na kampu u punom trajanju od dva tjedna, motiviranost za rad na restauraciji travnjaka i očuvanju prirode, aktivno sudjelovanje u planiranim aktivnostima u sklopu kampa, spremnost na rad ručnim alatima kod uklanjanja drvene vegetacije na travnjacima i dodatnih aktivnosti, sudjelovanje u edukativnom dijelu programa, motiviranost da stečeno iskustvo i znanje dalje šire i koriste.

Širi projekt Dinara back to LIFE (https://dinarabacktolife.eu/).  kojim se revitaliziraju prirodna staništa na širem području Dinare, provode Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume, Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ te Udruga Biom kao vodeći partner.

Teskt: Goran Šikić