Konzervatorska radionica OJU „Muzeji”

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 05. studenog 2019. - 8:57
Autor: 

OJU „Muzeji” obavještava da će uskoro početi radovi na adaptaciji prostorija koje na broju 313 u Starom gradu koristi muzejska ustanova u cilju stvaranja uvjeta za rad konzervatorsko – restauratorske radionice. Okončana je izrada projektnog zadatka na osnovu konzervatorskih uvjeta, nakon čega se pristupilo prikupljanju ponuda projektantskih tvrtki za izradu konzervatorskog projekta adaptacije prostora.

„Otvaranjem konzervatorsko - restauratorske radionice OJU „Muzeji” će upotpuniti djelatnost otvaranjem mogućnosti za konzervaciju najprije papira, a potom kamena, drveta i tekstila. OJU „Muzeji” Kotor sadrži obimnu papirnu građu i to arhivski fond Opštine Perast, porodični arhiv Visković, fond osnovne škole Perast i biblioteke porodica Visković, Balović, Krklec i Milošević. Imajući u vidu da u Kotoru postoje značajni crkveni arhivi, biblioteke i razne privatne zbirke sa papirnom građom, knjigama, dokumentima, umjetninama na papiru, akvarelima, litografijama i slično, od javnog interesa je planirano otvaranje prve konzervatorsko - restauratorske radionice za papir u Boki Kotorskoj. Radionica će biti zadužena za zaštitu papirne građe, preventivnu konzervaciju i konzervatorsko-restauratorske zahvate. Voditeljka radionice će biti licencirana konzervatorka-restauratorka mr Maja Uskoković koja je završila magistarske studije restauracije na Sveučilištu u Dubrovniku. Radila je na više projekata odobrenih od strane Ministarstva kulture kao i na predmetima iz fundusa Muzeja grada Perasta“, poručuju iz OJU „Muzeji“ Kotor.