Marija Vučinović: Očekujemo još mjesta u vlasti

Time to read
2 minutes
Read so far

Nedjelja, 02. travnja 2017. - 10:54
Autor: 

„Ministarstvo bez portfelja ne zaostaje u nadležnostima, obavezama niti u aktivnostima u odnosu na resorna ministarstva“, naglasila je predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović u intervjuu „Dan“.  

 

1.  Kako ocjenjujete dosadašnje rezultate aktuelne Vlade na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu?

 

   Odgovor:  Vlada Crne Gore ima zacrtan godišnji plan i aktivno radi na njegovom sprovodjenju, što je i zaključak posljednje sjednice Vlade.

Poseban akcenat je stavljen na ekonomski plan, gdje su vidni razultati ekonomskog rasta i smanjenja javnog duga, kao i uravnoteženje tekućeg budžeta. Istaknut je priliv stranih investicija, kao i  jačanje fiskalne konsolidacije.

Na spoljašnjem planu, fokusirani smo na pristupanje Crne Gore NATO savezu, kao i EU, budući da je Crna Gora prepoznata kao lider napretka, kako na globalnom, tako i na regionalnom nivou. U tom dijelu, Ministarstvo bez portfelja ima mjerljive i provjerljive rezultate.

2. Koliko je od konstituisanja Vlade postignuto i da li ima obaveza koje nijesu realizovane u oblastima za koje ste Vi nadležni kao ministar bez portfelja?

 

Odgovor: Ministarstvo bez portfelja ne zaostaje ni u nadležnostima, ni u obavezama niti u aktivnostima u odnosu na resorna ministarstva. Za razliku od drugih ministarstava Ministarstvo bez portfelja u okviru svojih nadležnosti primjenjuje donešene uredbe resornih ministarstava, jer samo ne donosi akte, niti odluke, kao ni predloge zakona.

Kao ministarka sam član Komisije za politički sistem koja ima širok djelokrug obaveza i aktivnosti od suštinskog zančaja za funkcionisanje države u cjelini. Predsjednica sam Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u okviru koje je izrađen plan aktivnosti koji se sprovodi planiranom dinamikom. Takođe, ne manje važno, članica sam Kadrovske komisije, kao i Komisije za raspodjelu sredstava tekuće budžetske rezerve. Kao  ministarka u drugom mandatu,  initenzivno radim na proširenju modela saradnje, posebno u odnosima sa Republikom Hrvatskom, kao članicom EU, kako bi Crna Gora u što kraćem roku postala punopravna članica NATO i EU, a dolaskom novog amabasadora Republike Hrvatske u Crnu Goru integracioni proces je inteziviran.

 

3. Da li je HGI završila pregovore sa DPS-om oko raspodjele mjesta u vlasti shodno koalicionom sporazumu, koje ste pozicije do sada dobili i koje ćete još tražiti da pokriju kadrovi iz HGI-a?

 

Odgovor: HGI učestvuje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u skladu sa koalicionim sporazumom. Ostala mjesta predviđena istim sporazumom su u procesu realizacije. Istakla bih da HGI, pri odabiru kadrova, u prvi plan stavlja stručnost i profesionalizam.

 

4. Skupšina Crne Gore od parlamentarnih izbora ne funkcioniše u punom kapacitetu zbog opozicionog bojkota. Smatrate li da bi Vlada i DPS morali da, kao što je zatraženo iz EU, nađu način da se dogovore sa opozicijom koja traži ponavljanje parlamentarnih izbora kako bi se vratili u Parlament?

 

Odgovor:  Od samog starta, HGI zagovara stav da se politički život odvija u Parlamentu, a ne na ulici. Te bojkot takve vrste ne  podržavamo.  Slijedeći principijelnost, smatramo da je  Parlament mjesto i za predstavnike vlasti i  opozicije, gdje bi trebalo da se na demokratski način i razmjenom argumenata vodi politički dijalog.

Ulaskom u NATO, vjerujem da će se postojeća politička klima relaksirati, te da će se  stvoriti uslovi da se opozicija vrati u Parlament i time ispuni očekivanja građana koji su im ukazali povjerenje.