In memoriam Željko Brkanović

Time to read
3 minutes
Read so far

Subota, 09. lipnja 2018. - 11:29
Autor: 

U Crikvenici je preminuo Željko Brkanović, sin skladatelja Ivana Brkanovića, podrijetlom iz Boke kotorske. Željko Brkanović je bio također član Velikog vijeća Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 - Zagreb.

Željko Brkanović (Zagreb, 1937. – Crikvenica, 2018.), skladatelj, pijanist, dirigent i pedagog, diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. S. Stančića te kompoziciju u Skopju kod prof. Tome Proševa koju je potom usavršavao u Stuttgartu (skladatelj Erhard Karkoschka). Učitelj mu je također bio otac, skladatelj Ivan Brkanović. Dirigiranje je studirao na Akademiji Chigiana u Sieni (1965.)

Od 1963. godine djelovao je kao dirigent u Hrvatskim narodnim kazalištima u Splitu i Zagrebu, 1969. prelazi na RTV Zagreb, danas HRT, gdje je u okviru Umjetničkog programa bio urednik, producent i dirigent, ostvarivši mnoge snimke djela hrvatskih autora. Nakon kraćega djelovanja na zagrebačkoj Funkcionalnoj glazbenoj školi, 1980. postaje docent na Muzičkim akademijama u Podgorici (utemeljio Teoretsko-kompozitorski odjel) i Zagrebu. Od 1983. do umirovljenja 2008. bio je izvanredni, a potom redoviti profesor teoretskih predmeta i kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2011.surađuje sa Muzičkom akademijom u Splitu gdje predaje kompoziciju. 2017.dobiva počasno zvanje Sveučilišta u Zagrebu Emeritus.

Dobitnik je Nagrade Josip Štolcer Slavenski (1982.) za Koncert za klavir i orkestar, godišnje Nagrade Vladimir Nazor za autorski koncert održan u povodu 65. obljetnice života (2002.) te više skladateljskih poticajnih priznanja Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Diskografsku Nagradu Porin primio je 1996. za realizaciju CD Mise profane (Croatica) Ivana Brkanovića,te 1999. za skladbu Tonalna sonata za klavir.Dobitnik je i prestižne nagrade Porin za životno djelo god. 2014. Također je 1999.g. odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za izniman doprinos nacionalnoj glazbenoj kulturi.

Od 2004. do 2008. obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga društva skladatelja čiji je danas počasni član.

Uz izvedbe i praizvedbe u domovini, skladbe Željka Brkanovića predstavljene su u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori,Srbiji,Velikoj Britaniji,Belgiji Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Portugalu, Španjolskoj, Rusiji,Finskoj i u Americi. Njegovi opusi snimljeni su za video i fono arhiv WDR-a, HRT-a, a značajni dio zabilježen je na nosačima zvuka hrvatskih solista i ansambala. Objavljena su mu tri samostalna autorska albuma (HDS / Croatia Records / HRT / MBZ, 1996.; Cantus / HDS / HRT, 2002,; Cantus, 2009.).

Opus Željka Brkanovića broji sedamdesetak solističkih, orguljskih, komornih, koncertantnih, orkestralnih i scenskih djela, zborskih skladbi i solo popijevki te više obradba kojima pripada i posljednje veliko očevo djelo, Missa profana croatica, oratorij za sole, mješoviti zbor i orkestar iz 1986. koje je njegov sin dovršio 1994. godine.


Važnija djela:
Orkestralna:
Nomos, simfonijska pjesma (1975.); Divertimento za gudače (1977.); Karijatide (1978.); Synfonia dinamica (1980.); Riccercari (1985.); II. simfonija (1991.); Con variazione za gudače (2000.)
Koncertantna:
Koncert za klavir i orkestar (1981.); Koncert za violinu i orkestar (1983.); Koncert za violinu, violončelo i orkestar (1991.); Lirski koncert za klavir i orkestar (1998.); Siciliana za klavir i gudače (1998.); Koncertni rondo za klavir i puhački orkestar (1999.); Mostarski koncert za klavir i orkestar (2002.), Koncert za gitaru, udaraljke i gudače (2010.), Concerto da camera za bayan ,gudače i udaraljke (2011.), Concerto 1. za klavir i komorni ansambl (2016.)
Komorna:
I. gudački kvartet (1974.); Ugođaj za engleski rog i harfu (1976.); Šest lekcija za pantomimičara, mgtf. vrpcu i komorni sastav (1978.); Recitativ, arija i ... za violončelo i klavir (1979.); Kolaž za kontrabas i klavir (1979.); Trijanina proljeća za duhački trio i udaraljke (1981.); Klavirski trio (1988.); Vocatio aus Stuttgart za flautu, fagot i klavir (1988.); Introdukcija i Allegro za kontrabas i klavir (1989.); Suita Mediterana za gitaru (1990.); Zoov-cool, „ratni kvartet“ za klarinet, violinu, violončelo i klavir (1991.); Pjesmarica I. za kvartet gitara (1993.); Pjesmarica II. za trio gitara (1993.); II. gudački kvartet (1994.); Sonata a tre za trio gitara (1996.); Koncert za udaraljke i trio klarineta (1997.); Harmony in exist za harmoniku (1997.); Pavana i Gagliarda za violinu i gitaru (1999.); Ugođaji za obou i marimbu (2002.); Bagatela za rog in F i klavir (2004.); Nimtyros za flautu i gitaru (2004.), Klavirski kvintet (2007.),Andante za gud. kvartet (2013.), Quartet 3. za kvartet saxofona (2017.) Za Vas (kvartet – fl.,vl,.cb.,klavir) 2018.
Klavirska:
Tonalna sonata (1977.); Sonetne minijature (1975.); Preludiji (1992.); Sentimentalni valcer (2003.),Pesante et brillante (2012.)
Orguljska:
Antependij (1989.); Cithara (1994.); Svečani preludij (1995.)
Scenska:
Pastorala, balet-pantomima (1989.) ,opera: Marc Antonie de Dominis (2015.)
Vokalna:
Uspavanka za poginule za recitatora i mješoviti zbor (1973.); Quassi sonet za ženski zbor a cappella (1976.), Zapis svjetla za mješoviti zbor a cappella (1977.); Domovinska za ženski zbor, orgulje i udaraljke (1983.); Bokeljski scherzo za dječji zbor i klavir (1993.);Figurice –ciklus pjesama za glas i klavir (1993.) Prijatelju sveti za glas i orgulje (1995.) Lux mundi za marimbu i mješoviti zbor (2002.), Intimni madrigali za mješoviti zbor (2003.),Orijašu Kristov za ženski zbor i orgulje (2004.),Antiphonae za mješoviti zbor i orgulje (2016.)
Obradbe:
Sedam pjesama Hrvata iz Hercegszánta za sopran i tamburaški orkestar (1975.); Girolamo Fiorelli: Missa br. 2 za četiri solista, muški zbor i orkestar (1978.); Hrvatske božićne pjesme-obrade za glas,zbor i orkestar (1980.),Križni put za klavir,flautu ,obou,engleski rog,fagot i orgulje (1981.) Ivan Brkanović: Missa profana croatica za mezzosopran, bariton, mješoviti zbor i orkestar (dovršio 1994.),Ferdo Livadić: Popjevke na njemačke stihove obrada za glas i gudački orkestar, Ivan Brkanović: Intermezzo iz opere Ekvinocij obrada za simfonijski orkestar (2009.) Ivan Brkanović: Ti si balzam iz opere Zlato Zadra -obrada za glas i klavir(2014.) Ivan Brkanović: Krijes planine – obrada za harmoniku solo