Muzička škola Vida Matjan – obavijest o polaganju i upisu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 22. lipnja 2022. - 8:46
Autor: 

„Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona  o stručnom obrazovanju (“Službeni list RCG” br.64/02 i 49/07 Ministarstvo prosvjete je raspisalo KONKURS za upis učenika u I razred srednje škole za školsku 2022/23.godinu.

Prijemni ispit za Upis u I razred srednje muzičke škole održaće se u četvrtak 23.06.2022.godine po sljedećem rasporedu:

- Solfeđo i teorija muzike /test – u 9.30 h učionica br.11 –muzički saradnik

- Klavir – 09.30h – Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

- Violina – 09.45 - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

- Klarinet – 10.00h - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

- Solo pjevanje – 10.00h – Studio – muz.izvođač

- Gitara – 09.30h – Horska učionica br.1 – muz.izvođač

NAPOMENA: Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit.

Nakon položenog prijemnog ispita , učenici su u obavezi da se upišu elektronskim pute. Upis će biti otvoren 27, 28, 29 i 30.juna 2022.godine  do 15h preko sajta www.upisi.me. Original dokumenta će moći predati 01. 09.2022.godine  kod sekretara škole  kad  zvanično počne školska 2022/23.godina“ – stoji u priopćenju Muzičke škole Vida Matjan.