Obavijest o upisu u Muzičku školu Tivat

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 14. lipnja 2018. - 8:31
Autor: 

Od  ŠK: 2018./19. osnovno glazbeno obrazovanje učit će se po reformiranom programu.

U I.  razred, koji se upisuje sa 6 godina starosti djeteta uči  se  „muzička početnica“.

Od II. razreda, upisani učenici mogu birati instrument koji će svirati i to: klavir, harmonika, violina, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, oboa, horna, trombon.

Učenici, koji žele učiti– svirati udaraljke, upisuju se sa 9 godina starosti (uzrast IV. razred osnovne škole) i školovanje traje 6 godina.

Učenici, koji žele učiti  – solo pjevanje , školovanje traje 3 godine i upisuju se sa 12 godina starosrti (uzrast VII. razred osnovne škole).

ZA UPIS JE POTREBNO:

•    Izvod iz matične knjige rođenih (crnogorski državljani)

•    Izvod iz knjige rođenih za strance (ovjeren prijevod kod notara ili sudskog tumača)

•    Prijava koja se popunjava u školi (1 € - plaća se u školi)

•    Provjera sluha i ritma djeteta (u školi)

 

Upis će se vršiti:

•    14., 15., 20., 21. i 22 .6.  od 11 do  13 h - učionica br: 4  – prizemlje.

DRUGOG UPISNOG ROKA (KOLOVOZ) OD OVE ŠKOLSKE GODINE NEMA!

VIŠE INFRORMACIJA NA TELEFON 672 411 - MUZIČKA ŠKOLA TIVAT