Objavljeno novo izdanje pomorske karte Boke

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 04. lipnja 2020. - 11:33
Autor: 

Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) je tokom pandemije COVID-19, prateći epidemiološka uputstva Instituta za javno zdravlje i Nacionalonog koordinacionog tijela, započeo hidrografske premjere 14 pristaništa za potrebe JP Morsko dobro radi izrade nautičkih planova.

Kako prenosi portal SHO, pored terenskih radova objavljeno je novo izdanje pomorske karte Boka Kotorska - ,,Boka 25,, koja je ažurirana sa svim hidrografsko-topografskim podacima zaključno sa 1. martom 2020. godine.

Na karti su prikazani i planovi marina Lazure – Meljine i Porto Novi – Kumbor.

Timovi Pomorskog odreda Mornarice VCG i Sektora za hidrografiju i okeanografiju su zajednički izvršili kontrolne premjere podmorskih instalacija, te su sve izmjene unesene u kartu, čija je razmjera 1:25000.

Nova karta je urađena u WGS-84 datumu, što pomorcima i svim korisnicima omogućava da pozicije dobijene na GPS uređaju, mogu direktno unositi u kartu, što do sada nije bio slučaj.

Određeni tiraž karata ,,Boka 25,, će biti distribuiran preko prodavnica kompanije ,,UNA,, iz Tivta, ali će biti dostupno i štampanje po zahtjevu korisnika.

Zavod je u prethodnom periodu imao izuzetno dobru saradnju sa Hidrografskim institutom Hrvatske, a posebno značajnim je uspostavljanje saradnje sa Italijanskim hidrografskim institutom Ratne Mornarice (IIM), sa kojima je potpisan Memorandum o poslovno tehničkoj saradnji.

Značaj potpisanog Memoranduma će već biti vidljiv u zadnjem kvartalu ove godine, jer je između predstavnika Ministarstva odbrane Crne Gore, IIM i ZHMS, dogovorena posjeta hidrografskog broda IIM-a Ninfe-class Crnoj Gori, te izvođenje zajedničkog hidrografskog premjera dijela teritorijalnog mora i unutrašnjih morskih voda.

Tokom boravka broda u trajanju od desetak dana, na brodu će osim italijanskih, biti ukrcani i naši stručnjaci koji će učestvovati u premjeru.

Prikupljeni podaci koristiće se kako za potrebe našeg Ministarstva odbrane i Mornarice VCG, tako i za potrebe ažuriranja pomorskih karata.

Do kraja 2020. godine planirano publikovanje novog izdanja nautičke publikacije Peljar - kojom su obuhvaćeni svi podaci neophodni za sigurnu plovidbu Jadranskim morem pod jurisdikcijom Crne Gore.

A u međuvremenu, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, odnosno Agencijom za zaštitu prirode i Institutom za biologiju mora, vrši se i mapiranje područja duž obale Crne Gore na kojima se nalaze veće površine morskog dna pod zaštićenom algom Posidonia oceanica.

Za tu svrhu i istraživanje hidrografski tim koristi najsavremeniji (SSS)side scan sonar i ultrazvučni dubinomjer, te osim uvale Kruča i starog Ulcinja vršiće se premjer i mapirati zona morskog dna pod tom algom u akvatoriji Petrovca.

Izvor: Radio Kotor