Od danas obvezne maske, počinju raditi frizeri, kozmetičari, stomatolozi, taksisti…

Time to read
5 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 04. svibnja 2020. - 9:36
Autor: 

U skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog mjera danas u Crnoj Gori počinje ublažavanje mjera koje su bile donijete u cilju sprečavanja špirenaj koronavirusa. Po posebnim uslovima danas počinju da rade prodavnice, zanatske radnje, servisi, frizerski i kozmetički saloni, fitnes centri, knjižare, stomatološke ordinacije, auto-škole, rent-a-car usluge, muzeji i galerije, kladionice… Takođe, od danas je obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima.

Mjere koje od danas važe su:

1. Poslodavac je obavezan da za zaposlene obezbijedi korišćenje zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju.

2. Poslodavac je odgovoran da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca.

3. TRGOVINE I ZELENE PIJACE: jedan potrošač na 10 m² i minimum dva metra distance u objektu i ispred, kontrola broja na ulazu/izlazu, nošenje maski, odvajanje na kasama pleksiglasom. Poslodavci i vlasnici su dužni da istaknu na ulazu u prodajni objekat na vidnom mjestu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa sa uputstvima za njihovu primjenu. Da obezbijede da svi zaposleni, uključujući i prodavce na zelenim pijacama i potrošači, nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Ako potrošač isprobava garderobu preko glave, ona se mora ostaviti van izlagačkog prostora najmanje 72 sata.

4. ZANATLIJE, SERVISI i sl: jedan korisnik na 10 m² i minimum 2m distance, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu, nošenje maski za zaposlene i korisnike usluga.

5. FRIZERI I KOZMETIČARI: da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga, a ako to nije moguće da obezbijede pregradu između radnih stolica (od neupijajućeg materijala u visini od najniže 2 m). Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni i korisnici usluga su u obavezi da nose zaštitnu masku, a u slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Rekviziti moraju biti dezinfikovani nakon svake upotrebe.

6. FITNESS CENTRI I TERETANE: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni su u obavezi da nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja.

Korisnici usluga fitnes centara i teretana su u obavezi da prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, uključujući i druge mjere, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.

7. KLADIONICE I KOCKARNICE: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m². Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i igrači u ovim objektima su u obavezi da nose zaštitne maske i poštuju mjeru fizičke distance od najmanje 2 m.

Igrač u objektu u kojem se priređuju igre na sreću mora koristiti svoju olovku. Igrači u objektu u kojem se priređuju igre na sreću u obavezi da poslije svakog korišćenja aparata za igre i igraćih pomagala adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju apparat, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.

Rad kazina je i dalje zabranjen.

8. ŠALTER SALE (DRŽAVNI ORGANI, BANKE i sl.): Da u šalter salama organizuju rad sa građanima na način da u isto vrijeme u sali može da boravi samo jedno lice na 10 m² uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnika usluga. Da postave paravan (od providnog neupijajućeg čvrstog materijala) između zaposlenog i korisnika usluge. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.

9. BIBLIOTEKE, MUZEJI i slično: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.

10. STOMATOLOŠKE ORDINACIJE obavezne su: da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata. Da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između pacijenata. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije Da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i Stomatološke komore Crne Gore.

11. AUTOBUSI: Vlasnici vozila za prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa obavezni su da obavljaju prevoz samo uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

Na snazi je obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu, osim za organizovani prevoz zaposlenih. Ova zabrana ne odnosi se na javni gradski i lokalni prigradski autobuski i kombi prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa. (Autobuski saobraćaj je moguć unutar opština u kojima nema infekcije kofonavirusom).

12. TAXI: maksimim dvije osobe na zadnjim sjedištima, dezinfekcija kvaka i slično između dvije vožnje. Da prevoz lica vrše na način da u vozilu budu najviše dva lica koja su smještena na zadnjem sjedištu vozila i da ta lica i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje dezinfikuje površine koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

13. RENT-A-CAR: Da rad organizuju na način da u objektu u kojem se vrši iznajmljivanje vozila na 10 m² površine objekta može da se nalazi samo jedno lice. Zaposleni i korisnici usluga obavezno nose zaštitne maske unutar objekta za iznajmljivanje vozila. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da dezinfekuju unutrašnjost vozila za iznajmljivanje sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluga u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strana korisnika usluge, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

14. AUTO ŠKOLE: Da rad organizuju na način da u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita na 4 m² površine prostorije može da se nalazi samo jedno lice. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz ovih prostorija. Zaposleni i korisnici usluga obavezni su da nose zaštitne maske, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m. Auto škole u obavezi su da prije i nakon korišćenja vozila za praktičnu obuku kandidata i polaganje praktičnog dijela vozačkog ispita dezinfikuju unutrašnjost vozila sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

15. VLASNICI KUĆA ILI POLJOPRIBREDNIH GAZDINSTAVA u drugim opštinama mogu da putuju uz popunjenu potvrdu preuzetu sa sajta Institut za javno zdravlje Crne Gore. (Podaci popunjeni u potvrdi i stvarni boravak na navedenoj adresi biće predmet kontrole.) Uz obavezno izbjegavanje kontakta sa drugim licima (osim članova porodičnog domaćinstva), kao i uz obezbjeđivanje fizičke distance od najmanje 2 m prilikom obavljanja poslova na poljoprivrednom gazdinstvu.

16. RIBOLOVCI ILI VLASNICI PLOVILA mogu da putuju u mjesto ribolova/plovidbe. Moraju nositi ribolovnu/plovidbenu dozvolu.

Zaposleni u javnom sektoru u obavezni su da na poslu nose maske.

Članovi porodičnog domaćinstva mogu zajedno da budu na javnim površinama uz minimum 2 m distance prema ostalim licima.

Izvor: cdm