Održan Okrugli stol o prekograničnom projektu Republike Hrvatske i Crne Gore

Time to read
2 minutes
Read so far

Četvrtak, 05. listopada 2017. - 12:10
Autor: 

U Bečićima je danas održan Okrugli stol s tematikom sigurnost plovidbe i studija slučaja sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima sve u okviru provođenja projekta CoRE.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju realizirao je treći EU/IPA projekt pod skraćenim nazivom CoRE („Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline. Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Republike Hrvatske i Crne Gore“).

Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II (prekogranična suradnja), mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoline, prirode i kulturne baštine.

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner i drugi hrvatski partner Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje (IMP).

Crnogorski partneri na projektu: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i nacionalni partner JP Morsko dobro (JPMD).

Ukupna vrijednost projekta „CoRE“ je 569.876,39 eura. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 23 mjeseca. Početak je planiran za 11. siječnja 2016. godine.

HHI kao korisnik europskih sredstava će dobiti iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinanciranje HHI-a i IMP-a iznosi 52.919,25 eura. ZHMS i JPMD će dobiti iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinanciranje sa crnogorske strane iznosi 38.980,42 eura.

Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i Crnogorsko primorje.

Opći cilj projekta je doprinos poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:

- izraditi novu nautičku kartu s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine talasa;

- povećati opće znanje sudionika projekta o pomorskom dobru i održive litoralizacije u prekograničnom području. 

 

Projektne aktivnosti se dijele na:

-          Upravljanje projektom, čime se povećavaju institucionalni kapaciteti za korištenje EU sredstava

-          Istraživanje i aktivnosti vezane za monitoring – što podrazumijeva unaprjeđenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu suradnju i zajedničku potporu, institucionalno jačanje i razmjenu podataka.  U tu svrhu planira se praćenje kretanja valova na dubrovačkom području i u Crnoj Gori - delta Bojane, u svrhu otkrivanja erozije kao i napredovanja i sigurnosti plovidbe. Praćenje morskih struja i njihov utjecaj  na aluvijalnom dijelu Neretve i Delte Bojane, praćenje obale i određivanje veličine primorske zone delte Neretve, delte rijeke Bojane, Sutomorske i Mogren plaže. Istraživačka djelatnost (i pozicioniranje monitoring opreme) će se obaviti sa dva broda, tijekom istraživačkog putovanja sa Hidrom (HHI) i barkasom (ZHMS). Istraživanju će prethoditi priprema i nabavka nove opreme (Multibim). U okviru ove aktivnosti akustični Doppler current profile (u vlasništvu HHI-a) će biti postavljen na Neretvi i drugi profiler (u vlasništvu ZHMS-a) koji će biti postavljen u delti Bojane u periodu od 12 mjeseci. Akustični Doppler Current profile služi za  mjerenje brzine i smjera morskih struja u cijelom vertikalnom profilu. Informacije o smjeru i brzini morske struje su potrebne zbog davanja prava korištenja primorske zone i povećanje sigurnosti plovidbe na moru. Bočna sonarna skeniranja će se koristiti za procjenu kretanja aluvijalnih dijelova delte. Uz podatke iz postojećih mareografskih mjerenja pod jurisdikcijom Hrvatskog hidrografskog instituta u zoni Ploča i Dubrovnika, podaci dobijeni mjerenjem multibimom, Daljinski upravljane ronilice (Remote Operated Vehicle - ROV) i bočnim sonarom služiće za formiranje novih navigacijskih karata. Novi multibeam, nabavljen od strane ZHMS-a će biti sastavljen na brodu i obavit će mjerenja u obalnom području delte rijeke Bojane, plaža Mogren i Sutomore.

-          Izgradnja kapaciteta prekogranične komponente ljudskih potencijala potrebnih za osnaživanje integriranog upravljanja obalom - Kako bi se uticalo na razvoj buduće generacije istraživača, partneri će zajednički obaviti djelatnost u kojoj će biti pokrenut otvoreni poziv za studente. Najmanje dva učenika (jedan iz Hrvatske i jedan iz Crne Gore) će biti izabrani u skladu s pravilima tenderske procedure da se pridruže projektu istraživanja, koje će biti obavljeno brodovima Hidra i barkasom. Studenti će imati svog mentora i mogućnost da koriste svu moguću opremu. Broj studenata ograničen je na samo 2 zbog ograničenog prostora na oba istraživačka broda.

-          Kampanja podizanja svijesti o morskom dobru (s naglaskom na utjecaj valova, eroziju i aluvijalne situacije) i vidljivost projekta - Prezentacija rezultata ovih mjerenja prikazat će se u obliku publikacije. Dva okrugla stola biće organizirana za predstavnike lučke uprave, organizacije koje se bave sigurnosti na moru i drugim korisnicima navigacijskih karata.