Održan seminar „Parlamentarna demokratija - partije i političke ideologije“

Time to read
2 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 20. travnja 2015. - 10:31
Autor: 

Proteklog vikenda, u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima, održan je seminar pod nazivom „Parlamentarna demokratija - partije i političke ideologije“. Program je namijenjen političkim podmlatcima parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori.

Nazočni su bili u prilici da u interaktivnoj formi, kroz radionice i predavanja, steknu korisna znanja i iskustva na sljedeće teme: temeljne vrijednosti demokracije, parlamentarna demokracija, političke partije i političke ideologije, politička komunikacija, političke vještine, europske integracije i dr.

Na početku seminara, nazočne je pozdravio Norbert Beckmann Diekers, koji je direktor Fondacije, te poželio svim nazočnima dobrodošlicu i ugodan radni vikend. Sanija Šljivančanin, koordinatorica Fondacije, bila je medijatorica seminara, te je za naš Radio izjavila: „Fondacija Konrad – Adenauer je politička fondacija koja dolazi iz Njemačke, bliska vladajućoj partiji u Njemačkoj Hrišćansko - demokratskoj uniji. U Crnoj Gori imamo kancelariju od 2000. godine, a inače kancelarija je zastupljena u preko 120 projekata širom svijeta, a svoje kancelarije ima u 70 država širom svijeta. Kancelarija je oficijelno registrovana od septembra 1999. godine. Uopšte nije jednostavno; politička smo Fondacija, pa smo na taj način u situaciji da radimo i da sarađujemo sa političkim partijama, političkim strukturama u Crnoj Gori i, imajući u vidu kompleksnost političke scene u Crnoj Gori, nije uvijek jednostavno naći pravi pristup da bi se sa svima ostvarila podjednako dobra saradnja. Glavni cilj održavanja ovakvih seminara jeste pokušaj da se sistem vrijednosti plasira kroz radionice“.

Prvoga dana doc. dr. Vladimir Pavićević, profesor na Fakultetu  političkih nauka u Beogradu, približio nam je svoje sudjelovanje i suradnju s ovom Fondacijom: „S ovom Fondacijom sam počeo sarađivati još kao student. Bio sam korisnik jedne stipendije koju je dodjeljivala Fondacija u Beogradu. Nakon toga sam bio i stipendiran u mom školovanju u dijelu koji se tiče master studija na Univerzitetu u Bonu, a nakon toga sam postao suradnik Fondacije u različitim programima, najčešće kao predavač u edukativnim programima i to najčešće u onim edukativnim programima koji obuhvataju učešće mladih aktivista, članova političkih stranaka u različitim državama, pa i u Crnoj Gori.

Ljudi koji su iz različitih stranaka se povežu, upoznaju, jedni s drugima popričaju o politici - to je jedna važna stvar, jer su to ljudi koji mogu biti politički protivnici u budućnosti, ali to što su protivnici ne treba da ih ometa u njihovoj redovnoj komunikaciji. A druga, jednako važna stvar, se tiče nekih znanja koja ti ljudi steknu, a koja se tiču: politike, političkih procesa, procedura, vladavine prava, političkih partija, parlamentarne demokratije itd. Znanja nikada nije dovoljno i uvijek je dobro da se okupljamo oko mogućnosti sticanja dodatnih znanja.

Na ovom seminaru smo definisali nekoliko tema. Jedna se tiče generalnog razumijevanja politike i političke kulture, potom smo razgovarali o tome šta su ključni elementi parlamentarne demokratije, a razgovarali smo i o jednom teorijskom modelu koji mnogi autori tvrde da malo po malo zamjenjuje parlamentarnu demokratiju, a to je takozvana nadzirana demokratija. Nakon toga smo govorili o političkim ideologijama i ideološkom profilisanju političkih stranaka u Crnoj Gori“.

Drugoga dana, doc. dr. Olivera Komar s Fakulteta političkih nauka u Podgorici približila nam je teme: motivacija birača u Crnoj Gori, moderne političke ideologije, kao i političku kulturu u Crnoj Gori.

Ispred Hrvatske građanske inicijative na seminaru je nazočila Tanja Grabić.

Seminar je bio prilika da mladi i politički obrazovani ljudi, s izgrađenim političkim stavovima i vještinama, sa seminara otiđu s dodatnim znanjem te ga primjene svojim političkim djelovanjem.