Oltar Francesca Cabiance u crkvi svete Klare u Kotoru

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 18. veljače 2015. - 13:22
Autor: 

Tema ovoga Bokobrana glavni je oltar u franjevačkoj crkvi svete Klare u Kotoru koji je oblikovao mletački kipar Francesco Cabianca za svoga boravka u Kotoru, između 1704. i 1708. godine. Naručitelji toga oltara, koji zauzima istaknuto mjesto u prostoru crkve, pripadnici su kotorskoga plemstva Ivan i Vinka Bolica, što potvrđuje i natpis uokviren tamnom bordurom na desnoj strani oltara.

Način na koji su formirani arhitektonski elementi na oltaru podsjećaju na slavoluk ili trijumfalni luk. Četiri stupa od crvena mramora dijele oltar na tri vertikalna polja. Središnje, najistaknutije polje prekriva u cijeloj visini veliki zastor oblikovan u žutome mramoru koji je ustvari podloga ili ''okvir'' za Bogorodičinu ikonu postavljenu u središtu. Na lijevoj strani oltara nalazi se natpis na kojemu piše da je oltar posvećen Bezgrešnomu začeću. Naime, crkva svete Klare bila je središte te pobožnosti otkad ju je posvetio kotorski biskup Marin Drago 15. travnja 1708. godine.

Posveta oltara Bezgrešnomu začeću odraz je vjere i pokazatelj štovanja Bogorodice, u njega je utkana i privatna pobožnost naručitelja – bračnoga para Bolica.  Uz svetoga Franju i svetu Klaru, oni su odabrali likove svetoga Ivana Krstitelja i svetoga Vinka Fererskog kao vlastite zaštitnike čiji su kipovi postavljeni na vijencu oltara.

Više poslušajte u audiozapisu.

Audio: 
Bokobran 18.02.2015.