O radu Francesca Cabiance u moćniku katedrale svetoga Tripuna

Emitirano: 
Srijeda, 11. veljače 2015.

Emisija Bokobran danas tematizira moćnik katedrale sv. Tripuna u Kotoru koji je oblikovao Francesco Penso, zvani Cabianca, između 1704. i 1708. godine. Naručitelji opremanja moćnika pripadnici su stare kotorske plemenitaške obitelji – bračni par Vinka i Ivan Bolica. Odabir upravo toga čuvenog mletačkog kipara »seicenta« pokazuje važnost ovih relikvija za Kotorane. Cabianca je djelovao u Dalmaciji krajem 17. i početkom 18. stoljeća, a povjesničari umjetnosti slažu se u jednome – kotorski opus Francesca Cabiance njegov je najveći umjetnički domet.