Općina Tivat i Crnogorska paneuropska unija potpisali memorandum o suradnji

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 11. siječnja 2017. - 17:31
Autor: 

Predsjednica općine Tivat prof.dr Snežana Matijević i predsjednica Crnogorske paneuropske unije prof.dr Gordana Đurović, potpisale su danas (srijeda, 11. veljače, 2017.) memorandum o suradnji, kojim se potpisnice – Općina Tivat i Crnogorska paneuropska unija (CPU) obvezuju na uspostavljanje dugoročne i obostrano korisne suradnje. Pomenuta suradnja će se ogledati kroz apliciranje na zajedničkim projektima i njihovoj realizaciji u okviru EU i drugih fondova, organiziranje zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija.

“Nadam se da će ostvarivanje ove suradnje rezultirati boljim povezivanjem i intenzivnijom suradnjom općine Tivat sa europskim gradovima i regijama, na putu europskih integracija”, izjavila je ovim povodom predsjednica Općine Tivat. Naglašavajući značaj ostvarene suradnje predsjednica Paneuropske unije u Crnoj Gori dr Gordana Đurović naglasila je kako nedavno osnovanu Crnogorsku paneuropsku uniju očekuje uvodna međunarodna konferencija Paneuropske unije, a da će prvi projekti biti usmjereni ka oblasti kulture.

Općina Tivat jedina je primorska općina s kojom je CPU potpisala memorandum o suradnji. CPU osnovana je u svibnju 2016. godine, kao ogranak međunarodne organizacije Paneuropske unije, s ciljem rada na prezentaciji crnogorske kulture u Europi, kao i na prezentaciji europskih kulturnih i civilizacijskih dostignuća u Crnoj Gori. Crnogorska paneuropska unija za jedan od zadataka ima i unaprjeđenje naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja Crne Gore, u skladu sa europskim standardima i dostignućima, na uvođenju najviših europskih standarda obrazovne i socijalne politike, demokracije i zaštite prirodne sredine u Crnoj Gori. Paneuropska unija najstariji je međunarodni pokret koji afirmira povezivanje europskih država. Upravo u okviru pomenute organizacije 1922. godine nastala je i izvorna ideja ujedinjene Europe.