Općina Tivat snosi troškove dobivanja EU Ekolabel certifikata

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 11. rujna 2020. - 9:05
Autor: 

Imajući u vidu negativne posljedice, koje globalna epidemija koronavirusa ima po turizam, u prvom redu izdavatelje privatnog smještaja, Općina Tivat - u suradnji s UNDP-jem pokreće inicijativu pružanja potpore upravo ovom segmentu turizma.  Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Općine Tivat i Turistička organizacija Tivat snosit će troškove certifikacije registriranih individualnih izdavatelja smještaja, za dobivanje Ekološkog znaka Europske Unije - EU Ekolabel certifikata.

EU Ekološki znak predstavlja vodeću ekološku oznaku u Europi, koja je uspostavljena 1992. godine uredbom Europske komisije, s ciljem omogućavanja korisnicima usluga da prepoznaju proizvod i uslugu, koji su manje štetni po životnu sredinu. S druge strane, EU Eko znak je potvrda poduzetnicima, odnosno izdavateljima smještaja, da njihovi proizvodi i usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite životne sredine. U konačnom cilj je smanjenje negativnog utjecaja potrošnje i proizvodnje na životnu sredinu, zdravlje, klimu... Certificirani turistički objekti s ovim pečatom kvalitete, imaju prednost nad konkurencijom i mogu privući goste bolje platežne moći iz država Europske unije i šire.

“Ovom kampanjom, koja je u skladu sa aktivnostima definisanim Strategijom razvoja turizma opštine Tivat za period 2019 - 2023, želimo podići nivo kvaliteta smještajnih jedinica u Tivtu, te privući ekološki osvješćenu i visokoplatežnu klijentelu.” – naglasio je Petar Vujović, sekretar za turizam i poduzetništvo u Općini Tivat. “Pokrićemo troškove revizorskog pregleda, takse za registraciju i dvogodišnje naknade za korišćenje znaka, što predstavlja vrijednost od 590€ po objektu.”

Općina Tivat poziva vlasnike registriranih smještajnih objekata, kapaciteta do 20 ležaja, da se jave na email adresu: preduzetnistvo@opstinativat.me najkasnije do srijede, 23. rujna 2020. Potrebno je dostaviti: validnu kopiju rješenja za pružanje usluga smještaja, kao i rješenja o kategorizaciji/rekategorizaciji. Prvih 10 izdavatelja koji se jave i dostave dokumentaciju dobit će financijsku i ostalu potporu za uvođenje EU Eko znaka.

 

*EU Eko znak je prepoznatljiv europski ekološki znak, za hotele, male smještajne kapacitete i kampove, kod kojih dominiraju online rezervacije. Certifikat se izdaje za period od 5 godina, nakon čega se vrši ponovna provjera usklađenosti s datim kriterijima. Certifikovani objekti moraju zadovoljiti kriterije koji se tiču primjene koncepta zaštite životne sredine, uštede energije i vode, redukcije nastanka otpada, promocije ponude turizma u prirodi i održivog transporta.