Općini Tivat i partnerima odobren IPA projekt vrijedan više od 700.000 €

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 06. listopada 2020. - 15:01
Autor: 

Općini Tivat – Sekretarijatu za turizam i poduzetništvo i sližbeno je odobren za implementaciju projekt „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge – CUHaCHA“ u okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične suradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014. – 2020. Vodeći partner projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR), a ostali partneri na implementaciji projekta, pored Općine Tivat, su Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko–neretvanske županije – kanton (BiH) i Zadarska županija (HR). Period implementacije projekta je od 15.8.2020. do 14.8.2022. Ukupan budžet projekta je 710.946,94€, dok je iznos namijenjen Općini Tivat 173.823,60 €. Projekat je odobren u okviru programske prioritetne mjere: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Ključna aktivnost projekta odnosi se na preuređenje školskih prostorija i opremanje školske kuhinje u SMŠ Mladost  - „The culinary heritage showroom”,  koja će služiti učenicima stručnih smjerova za potrebe održavanja praktičnog dijela nastave. Za ovu namjenu je osigurano oko 100.000,00€ bespovratnih sredstava. Općina Tivat kao partnerska organizacija projekta, radit će i na valorizaciji i promociji gastronomskog nasleđa, putem organiziranja specijaliziranih obuka, umrežavanjem i promocijom novih turističkih proizvoda koji će biti proizvedeni u okviru projekta. Jedan od tih proizvoda će biti “culinary heritage trails”- staze gastronomskog naslijeđa, kao i kuhar tradicionalnih recepata.

Osnovna tema ovog projekta je tradicionalna hrana koja je stotinama a negdje i hiljadama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na našem području, posebno u Boki gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Jako je bitno sačuvati naše autohtone proizvode i jela od zaborava koje sa sobom nosi moderno doba, a lokalna kuhinja i lokalni proizvodi su upravo ti koji mogu podstaći inovacije, te unaprijediti razvoj na regionalnom i  globalnom nivou. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu“ – izjavio je Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i poduzetništvo, koji koordinira općinskim timom za pisanje i implementaciju projekata EU.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i doprinijeti razvoju turizma. Ovaj cilj će se postići kroz ostvarenje dva specifična cilja:

1) Uspostavljanje prekogranične suradnje, kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom;

2) Bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude.

 Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, realizirat će  se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude;

2) Monografija kulinarske baštine;

3) Obuka za pružatelje  usluga, kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom;

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promociju kulinarske baštine ovog područja.

 Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od realizacije projekta su šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi učesnici u oblasti turizma, razvoja i privrede u programskom području. Usprkos potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekt će prekograničnom suradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.