Općini Tivat IPA projekt

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 10. veljače 2017. - 11:33
Autor: 

Zajednički odbor za nadgledanje (Joint Monitoring Committee) Interreg IPA Prekograničnog programa BiH-HR-CG odabrao je 21 projekt od ukupno 164 dostavljena prijedloga projekata za financiranje i odobrio rezervne liste projekata po prioritetnim osama. Jedan od odobrenih projekata i projekt pod nazivom “IRENE: Interregional Renewable & ENErgy efficiency network” u kojem je partner Općina Tivat.

Projekt je napisao i kandidirao Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo u okviru prioriteta 2. “Zaštita životne sredine, unapređenje prevencije rizika i pomocija odžive energije I energetske efikasnosti”. Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje životne sredine i unapređenje održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnom području, kroz zajednički razvoj i povezivanje lokalnog energetskog menadžmenta i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.
Partneri u projektu, pored Općine Tivat, su: Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA, Zadarska županija, NVO Eko Centar Delfin, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH i Grad Mostar. U sklopu ovog projekta Općina Tivat će raditi na rekonstrukciji javne rasvjete u širem centru grada, kao i ugradnji solarnih kolektora na sportskoj dvorani Župa za grijanje tople sanitarne vode. Ukupno vrijednost projekta je oko 2 milijuna eura, od čega Općini Tivat pripada oko 320 000 eura.
Ukupna vrijednost Prvog poziva ovog programa iznosila je 21,2 milijuna eura, a putem elektronskog sistema (eMS) dostavljena su ukupno 164 projektna prijedloga.