Pokretanje besplatnog savjetovališta za korisnike psiho - aktivnih supstanci i obitelji korisnika u Kotoru

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 15. srpnja 2020. - 9:53
Autor: 

U Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost, koja funkcionira pod okriljem Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općine Kotor, ponovno se pokreće besplatno savjetovalište za maloljetnike/ce, koji/e zloupotrebljavaju psiho aktivne supstance (PAS) i za članove/ice njihovih obitelji.

„Projekat se pokreće u saradnji sa NVO Preporod, koja je počela sa implementacijom projekta „Podrška ugroženim kategorijama stanovništva posle pandemije COVID 19“. Osim ponovnog pokretanja besplatnog savjetovališta u Kotoru, poseban fokus ovog projekta biće na podršci i pomoći osobama kod kojih se zavisnost razvila tokom trajanja pandemije COVID 19.

Uz pomoć i podršku Kancelarije, multidisciplinarni tim sačinjen od eksperata/tkinja iz oblasti psihologije, socijalnog rada i peer eksperta pružaće pomoć i usluge savjetovališta. Savjetovalište će raditi dva puta sedmično, u periodu od 16 do 20 časova. Fiksni termin će biti utorak, dok će se drugi radni dan prilagođavati u dogovoru sa porodicama koje budu iskazale interesovanje i potrebu za uslugama savjetovališta. Obavezno je zakazivanje termina telefonskim putem, na 067 423 995 ili pozivom na besplatnu liniju 0800 814 00. 

U projekat će biti uključeno i Udruženje paraplegičara/ki Kotor. Za članove/ce ovog udruženja, kao i za članove/ce njihovih porodica i volontere/ke planirano je sprovođenje edukacije o specifičnostima u oblasti bolesti zavisnosti, mogućnostima tretmana, partnerskim terapijskim zajednicama iz čitave Evrope, kao i u samom Preporodu. Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica“ – stoji u priopćenju.